Forsker er sikker i ulvesag: Der er ikke tale om hybridulv

66-årig vil frifindes for nedskydning af ulv, fordi der kan sås tvivl, om det var en hybrid. DNA-prøver har dog ikke bare bekræftet art, men også slægt, og både far og mor er vestjyske ulve.

Den 66-årige mand, der ved byretten er idømt 40 dages fængsel for at skyde en ulv ved Ulfborg, har valgt at anke sin dom til landsretten.

Han vil frifindes med det forsvar, at det ikke er sikkert, der var tale om en ulv, men snarere en hybrid mellem ulv og hund, og derfor er paragrafferne anderledes.

Men forskningschef fra Naturhistorisk Museum, Kent Olsen, forklarer overfor landbrugsavisen.dk, at man kort tid efter ulvens død gennemførte en DNA analyse af dyret, og den gav et entydigt resultat.

”Der foreligger et analyseresultat, som tydeligt viser, at den nedskudte ulv tilhører den centraleuropæiske bestand af ulve”, lyder det fra biologen.

man kender både faren og moren

Han lægger vægt på, at man ikke blot har påvist dyrets art, men også den præcise slægt dyret tilhører.

”I forlængelse af den genetiske analyse har vi udarbejdet stamtræ for ulven, og her kan vi se herkomsten i forhold til forældre, bedsteforældre og oldeforældre. Ulven er hvalp af den vestjyske han- og hunulv, som vi kender som Ulfborg-parret”, forklarer Kent Olsen.

Forsvareren i retssagen om den nedskudte ulv har sat spørgsmålstegn ved, om der har været tilstrækkeligt med DNA bevis til at konkludere, om der var tale om en hybridulv.

fyldestgørende dna-materiale

Kent Olsen argumenterer for, at DNA materialet har været yderst fyldestgørende i dette tilfælde.

”Vi har haft  optimale betingelser for at analysere ulvens DNA, da der er tale om prøver udtaget fra friskt væv. Vi har både undersøgt mitokondrie- og kerne-DNA. Resultaterne fra analysen af kerne-DNA'et, som forekommer langt sjældnere, har gjort det muligt at lave et stamtræ", fortæller forskeren.

dommer var ikke i tvivl

Der findes ikke bestemte regler for, hvor stor en del af ulves DNA, der skal stamme fra andre dyr, før man klassificerer dem som hybridulve.

Derfor har det været op til byretten i Herning at bedømme hvorvidt DNA beviset var tilstrækkeligt i retssagen. Her fandt dommere og domsmænd, at der ikke var tvivl om, at ulven tilhørte ulveracen.

Når sagen ankes, kan det blive op til landsretten at vurdere om beviset er tilstrækkeligt.

Faktaboks

Ulvesagen kort

  • 16. april 2018 blev en ulv skudt i Ulfborg, Midtjylland
  • Senere samme dag blev en 66-årig mand sigtet for gerningen
  • 29. april begyndte video af nedskydningen at florere på internettet
  • 28. august kom tiltaleskriftet mod den 66-årige
  • 28. september faldt der dom i Herning byret, hvor den 66-årige fik 40 dages betinget fængsel
  • Herefter har begge sagens parter anket sagen til Landsretten

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle