Fra 1887 til i dag: Sådan gik Danish Crown fra knægt til konge

På Landbrugsvisen følger vi fusionen mellem Tican og Danish Crown. Her kan du få et overblik over, hvordan slagterigiganten Danish Crown er blevet Danmarks største slagteri.

Danish Crown har på 128 år udviklet sig til at blive en af de største spillere på det internationale kødmarked. I forbindelse med slagterikoncernens 125 års jubilæum i 2012 bragte Danish Crown en historisk gennemgang på deres hjemmeside. Dette er et udpluk.

1887 - Det begynder i horsens

D. 14. juli går 500 bønder på Horsens-egnen sammen og stifter Danmarks første svineslagteri, Horsens Andelssvineslagteri. De kan d. 22. december slagte deres første svin, og det skete under mediedækning af Horsens Folkeblad, som havde en journalist på stedet:

"Klokken 4 1/2 blev det første Svin "taget" næsten bogstaveligt ”ved vingebenet” det vil sige der blev lagt en Løkke om dets ene Ben og Svinet hales til Vejrs op til Begyndelsen af Jærnløbestangen.”

I løbet af det første år blev der slagtet 23.400 svin og solgt 1,1 mio. kg. flæsk.

1889 - grundstenen for steff-houlberg lægges

D. 28. marts 1889 grundlagde Søren Houlberg en lille høkerforretning i Lille Strandstræde i København. Den forretning var en del af grundlaget for det, vi i dag kender som Steff-Houlberg. 

1902 - samarbejde sætter gang i eksporten

Andelssvineslagterierne arbejdede sammen om afsætningen af bacon på det engelske marked.

I 1902 blev selskabet Danish Bacon Agency Limited oprettet med netop det formål for øje, og Danmark blev hurtigt den vigtigste leverandør af bacon til det engelske marked.

Det var de tre andelsslagterier i Holbæk, Nykøbing Falster og Slagelse, der stiftede selskabet, og slagterierne forpligtede sig til at afskibe 400 baller bacon om ugen.

1906 - baconselskabet vokser

Danish Bacon Agency Limited skiftede i 1906 navn til Danish Bacon Company, og andelsslagterierne i Randers, Fåborg, Haslev og Roskilde blev også en del af selskabet.

Frem til første verdenskrig afskibede Danish Bacon Company gennemsnitligt 750 tons bacon om ugen. 

1909 - danmarks første varemærke

Over hele verden køber forbrugere mad, der er mærket med tre tulipaner.

Tulips varemærke med de tre tulipaner, var det første varemærke, der blev registreret i Danmark. Det var i 1909.

Første gang mærket blev brugt i eksportsammenhæng var i 1912 i forbindelse med eksport til England. 

1910 - Steffs amagerkanske pølsefabrik

Jens Steffensen, slagter og pølsemager, har været ansat syv år hos Kgl. Hofleverandør S. Johannesson.

Nu åbner han viktualieforretning på Amager og indretter pølsefabrik.

Steff'et fra Jens Steffensens navn bliver mange år senere kendt som den første del af det velkendte Steff-Houlberg brand.

1917 - Professionel pølseproduktion og Hård opbremsning i baconeksporten

Som den første i Danmark hentede Søren Houlberg i 1917 professionelle tyske pølsemagere til sin virksomhed, og Houlbergs pølser blev for alvor kendte i hele landet. 

Danmark havde svært ved at opretholde leverancerne af bacon til England under første verdenskrig. I februar 1917 blev al baconeksport fra Danmark stoppet en overgang, fordi tyskerne forhindrede vejen for al skibstrafik over Nordsøen.

Krigen betød, at den danske produktion af bacon faldt drastisk.

1918 - Danish Bacon Company har vokseværk

Da krigen var forbi i 1918, var den danske eksport af bacon svundet ind til næsten ingenting, og der blev ikke produceret mere flæsk, end hjemmemarkedet kunne aftage.

Alligevel tilsluttede flere slagterier sig Danish Bacon Company, som i 1919 bestod af 17 andelssvineslagterier.

1934 - Pølserne fra Gjøl

I 1934 stiftede slagter Jørgen B. Jensen pølsefabrikken Gøl Pølser i det lille fiskersamfund Gjøl ved Limfjorden.

I takt med at produktionen voksede, blev der behov for udvidelse af produktionsfaciliteterne.

Derfor flyttede Gøl Pølser til Skalborg ved Aalborg i 1951.

15 år senere blev der opført en helt ny fabrik i Svenstrup J, syd for Aalborg, hvor Gøl Pølser bliver produceret den dag i dag.

1940 - Krigen sænker bacontransporten

Da 2. verdenskrig ramte Europa, blev baconeksporten endnu engang udfordret.

Nogle af eksportskibene i Nordsøen blev stoppet af tyskerne, som tog al det bacon, som lastrummene var fyldt med.

En del af lasten gik også tabt under transporten over Nordsøen.

Fra september 1940 og til årets udgang gik 6.500 tons bacon tabt på havet som følge af fjendtlige angreb.

Særligt Esbjerg Andelssvineslagteri var hårdt ramt af, at forbindelse til det engelske marked blev afbrudt under besættelsen.

I de vanskeligste år af krigen blev der en uge kun slagtet syv svin.

I 1946 var slagtningen oppe på godt 50.000 svin, og de danske slagterier havde efter krigen held til at genvinde førerpositionen på det engelske marked.

1951 - Baconimperiet vokser

Danish Bacon Company voksede yderligere, og havde nu 33 andelsslagterier som medlemmer.

Slagterierne slagtede til sammen 1,8 millioner svin årligt.

Tilgangen til Danish Bacon Company fortsatte, og selskabet oprettede stadig flere nye filialer og datterselskaber.

1953 - Fru Mous gode idé

Vera og Sigurd Mou overtager en slagterforretning på Hjertingvej i Esbjerg.

Det er her Vera Mou får idéen om at sælge færdiglavede supper og suppeboller og dermed lægger grundstenen til Mou Suppe. 

1954 - Konserves på jysk

Tulips fabrik i Brabrand ved Århus blev grundlagt under navnet JAKA (Jydske Andelsslagteriers Konservesfabrik Amba) i 1954 og er i Danmark især kendt for JAKA Bov og middagsretter.

Konserves var en langt mere udbredt spise i Denmark i 60'erne og 70'erne, og en række af Danmarks mest kendte skuespillere reklamerede for JAKA-produkterne.

1959 - Houlberg opkøbes

S. Houlberg A/S bliver i 1959 overtaget af De Samvirkende Danske Andelsslagterier og Privatslagteriernes Organisation (forløberen for Danske Slagterier). 

1960'erne - Fusionernes tid

I 1960’erne begyndte andelsslagterierne at fusionere for bedre at kunne løfte opgaver som salg, markedsføring og produktudvikling.

1966 - Steffensen og Houlberg fusionerer

J. Steffensens fabrikker overtages i 1966 også af De Samvirkende Danske Andelsslagterier og Privatslagteriernes Organisation.

Det fører til en fusion af J. Steffensen og S. Houlberg under navnet Steff-Houlberg I/S.

Det første Steff-Houlberg logo ser dagens lys. 

1970 - Danish Crown sikrer eksporten

Den 15. november 1970 fusionerede andelsslagterierne i Vojens og Kolding i selskabet Sydøstjyske Andelsslagterier.

Fusionen var kommet i stand efter Andels-Svineslagteriet i Kolding gennem nogle år havde forhandlet med andre syd- og sønderjyske slagterier om fusion.

Andels-Svineslagteriet i Kolding var nemlig i den situation, at tilgangen af svin til slagtning oversteg slagteriets kapacitet.

Fusionen mellem andelsslagterierne i Vojens og Kolding faldt hurtigt på plads, og begge slagteriers generalforsamlinger vedtog fusionen ved den første generalforsamling.

Kort efter fusionen valgte man at skifte navnet Sydøstjyske Andelsslagterier ud med navnet Danish Crown.

En af årsagerne til, at det var navnet Danish Crown, der blev valgt, er, at det skulle være med til at slagterierne et velkendt navn i forbindelse med eksport af svinekødet. 

1971 - Tulip Slagterierne dannes

I 1971 fusionerer andelssvineslagterierne i Hammel, Grindsted, Odder og Horsens under navnet Tulip Slagterierne. Omsætningen i slagterierne var på godt en milliard kroner, og der blev slagtet 1,4 millioner svin årligt. 

1972 - EU stiller krav

Siden slutningen af 1800-tallet havde der været regler om, hvordan man skulle omgås de slagtede dyr og kødet, så man sikrede, at det var ordentlig kvalitet, der kom ud til forbrugerne. Op gennem 1900-tallet var der kommet flere og flere krav til fødevaresikkerheden.

Da Danmark i 1972 blev en del af EU, blev der stillet yderligere krav. Det betød, at slagterierne investerede store beløb i nyt udstyr, så de kunne leve op til de nye krav. 

1973 - Steff-Houlberg får ny ejer

Steff-Houlberg I/S overtages af Forenede Sjællandske Andelsslagterier. 

1986 - Det stærke brand

På grund af befolkningens store kendskab til navnet Steff-Houlberg fra især de mange pølsevogne, ændrer Forenede Sjællandske Andelsslagterier navn til Steff-Houlberg Slagterierne, og Steff-Houlberg logoet redesignes til det, vi kender i dag. 

1990 - Tulip International etableres

I oktober 1990 blev Tulip International A/S etableret.

Det nye selskab var en sammenlægning af Normeat, Danepak, Jaka og Tulip slagteriernes forædlingsdel.

Samme år blev Danish Prime etableret efter en sammenlægning af Meatcut A/S og Faaborg Middagsretter.

1995 - det moderne mou

Danish Prime købte suppefabrikken MOU.

Med sammenlægningen af de to varemærker, DANISH PRIME og MOU blev der skabt grundlag for et nyt og endnu stærkere produktkoncept, lanceret under et nyt, moderniseret MOU-mærke.

1998 - den store fusion

Den 4. september 1998 samler Danish Crown og Vestjyske Slagterier pressen til et pressemøde i Aarhus.

Efter måneders forhandlinger var de to store slagterier blevet enige om at fusionere under navnet Danish Crown med Kjeld Johannesen i spidsen. EU godkendte fusionen i 1999.

Da Vestjyske Slagterier og Danish Crown fusionerede blev det Danmarks næststørste selskab, kun overgået af A.P. Møller-koncernen.

Efter fusionen bestod Danish Crown af 28 anlæg inden for svinekødsområdet, 11 anlæg på oksekødsområdet samt 21 forædlingsanlæg, og totalomsætningen ville være 35 milliarder kroner.

I forbindelse med fusionen overtog Tulip International forædlingsaktiviteterne fra Vestjyske Slagterier og Danish Crown.

2002 - steff-houlberg bliver en del af danish crown og tulip bliver større

I september 2001 indledte Danish Crown og Steff-Houlberg forhandlinger om en fusion mellem de to selskaber.

Forhandlingerne foregik ikke på de to slagteriers hovedkontorer, men i hemmelighed på hoteller og kroer forskellige steder i landet.

Sidst på året blev fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg godkendt af selskabernes repræsentantskaber. Da fusionen i 2002 blev en realitet, var Danish Crowns andel af landsslagtningerne 90 procent. Samtidig var en stor andel af de oprindelige andelssvineslagterier blevet en del af Danish Crown. 

Tulip International og Danish Prime blev lagt sammen pr. 1. oktober 2002 og den nye fusion fik navnet Tulip Food Company.

Da Steff-Houlberg Slagterierne fusionerede med Danish Crown, blev forædlingsdelen, og dermed også de gode pølser, overtaget af Tulip.

I 2003 overtog Tulip pølsefabrikken Gøl i Svenstrup, og med virkning fra den 1. marts 2004 overtog Tulip Food Company aktiviteterne i Oldenburger Fleishwarenfabrik i Tyskland.

2005 - verdens mest moderne slagteri åbner

Verdens mest moderne slagteri åbner i Horsens og erstatter dermed det gamle slagteri, som åbnede i 1887.

Den 5. maj åbnes slagteriet officielt, og målet er at slagte 77.000 svin om ugen. 

2010 - Danish Crown bliver aktieselskab

Danish Crowns repræsentantskab sagde den 13. oktober 2010 med et massivt flertal ja til dannelsen af et aktieselskab.

- Den beslutning, der er truffet i dag, betyder i praksis ingen forandring for selskabets ejere. Der er alene tale om, andelsselskabet etablerer et aktieselskab, som er 100 pct. ejet af andelsselskabet. Der er således ikke tale om, at aktieselskabet erstatter andelsselskabet, sagde Danish Crowns daværende bestyrelsesformand Niels Mikkelsen, da afstemningen var slut.

Oplægget havde været debatteret blandt selskabets ejere siden februar 2010, hvor det blev præsenteret på et repræsentantskabsmøde.

Siden havde det været på dagsordenen på samtlige repræsentantskabsmøder, og det var temaet på sommerkredsmøderne, som holdes landet over for alle ejerne – og den 13. oktober blev beslutningen om Danish Crown A/S så truffet.

- Det er et spørgsmål om at sikre, at vi har de værktøjer, der skal til på sigt, hvis vi skal opfylde den vækststrategi, repræsentantskabet har vedtaget. I første omgang har vi vedtaget at danne det aktieselskab, der åbner for en række muligheder på længere sigt. Men det er muligheder, som herefter skal analyseres indgående. Mulighederne skal løbende drøftes med ejerne, og de skal i givet fald vedtages af repræsentantskabet, sagde Niels Mikkelsen. 

2015: Tican bliver en del af Danish Crown?

24. februar 2015 oplyser Tican - det sidste store andelsslagteri, der ikke er en del af Danish Crown - at de ønsker at fusionere med storebroren. Forinden var Tican også blevet et aktieselskab og havde søgt ekstern finansiering, tilsyneladende uden held.

Emneord

slagtning

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle