Fynsk forening håber, at nye miljørapporter bliver en øjenåbner

Rapporter fra fynske fjorde kan rykke ved miljøreguleringen i landbruget, håber formand i Centrovice Torben Povlsen, der har bestilt rapporterne.

Det er med ryggen mod muren, når Centrovice med formand Torben Povlsen i spidsen går ud og bruger 300.000 kr. på at lave egne miljøundersøgelser af fynske fjorde.

Det forklarer formanden, som håber, at undersøgelserne kan nå at påvirke miljøreguleringen i Danmark, der tager det næste skridt med nye vandplaner i 2021.

"Vi er allerede udover kanten, når det kommer til efterafgrøder, og hvis vi skal nå de mål, som myndighederne har sat, så hedder det braklægning eller omlægning af markplanerne, som kommer til at smadre økonomien for de fynske landbrug. Det, mener vi som landboforening, er uacceptabelt", siger Torben Povlsen og forklarer baggrunden for at sætte gang i egne faglige undersøgelser:

"Vi har budt ind til arbejdet i Landbrug & Fødevarer, og der har vi et godt samarbejde, men i takt med, at efterafgrødekravene er blevet strammet, så har vi valgt at intensivere både det juridiske, men også det dybt faglige spor".

kvælstof glider videre 

Konkret udmønter det faglige spor sig i, at Seges er blevet bestilt til at lave rapporter for Odense-, Nakkebølle- og Nyborg Fjord.

Her undersøger man, i hvor langt tid vandet opholder sig i fjorden, inden det glider videre ud i havet, ligesom man skal finde ud af, hvor kvælstofudledningen kommer fra og hvornår. 

Lignende undersøgelser fra Karrebæk Fjord på Sjælland har nemlig vist, at fjorde med stor vandudskiftning ikke bliver særligt påvirket af udledning af kvælstof i vinterhalvåret, hvor landbrugets udledning primært sker.

"Det er det, vi gerne vil blive klogere på i de her tre fjorde, for det er enormt vigtigt for, om kvælstof påvirker fjordene eller ej", siger Torben Povlsen.

spildevand under lup

De tre fjorde er meget forskellige, hvor Odense Fjord har et stort opland med byområde, så er Nakkebølle uden stor påvirkning fra beboelse.

"Så kan det være, vi lærer, at det ene sted skal landbruget skrue op for indsatsen, og så må vi selvfølgelig gøre det. Så andre steder kunne det jo i et tænkt eksempel være, at det er spildevand, der er problemet på det tidspunkt, hvor det er kritisk for algevækst og dermed ålegræsset", siger formanden og fortsætter:

"Vi er ikke i en situation, hvor vi stiller os op og siger, at det her er ikke vores problem. Vi vil bare gerne belyse problemet bedre, så vi bedst muligt får det løst. Det vil Centrovice meget gerne være med til".

kan blive øjenåbner

I starten af 2021 kommer næste generation af vandplanerne - vandplan III - i høring, og Torben Povlsen håber, at rapporterne fra Fyn, som han forventer er klar indenfor for 14 dage, kan få stor indflydelse.

"Vi forventer, at vi kan bruge resultaterne i vores dialog med f.eks. departementet i Miljø- og Fødevareministeriet, lokale borgmestre, Folketingets Miljø- og fødevareudvalg og generelt i vores kommunikation med omverdenen", siger Torben Povlsen og fortsætter:

"Befolkningen og journalisterne er ved at få øjnene lidt op for, hvad der egentlig foregår med det der spildevand, og måske er det på tide, at man i systemet også indser, at det ikke hjælper at blive ved med at gøre ét, når det er noget andet, der hjælper".

"Samtidig håber jeg da også, at resultaterne kan være med til, at vi får lavet lignende undersøgelser i Jylland og i de fjorde på Sjælland, hvor det ikke er gjort endnu".

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle