L&F og fire lokale foreninger danner fælles front i sag om mulig retssag

Fire lokale foreninger og Landbrug & Fødevarer er enige om at lægge kræfterne sammen for at afdække mulighederne for at angribe efterafgrøderne juridisk.

Landbrug & Fødevarer og de fire landboforeninger, der nu har afsluttet en juridisk forundersøgelse vedrørende en mulig retssag om efterafgrøder, har drøftet de mulige veje i det juridiske spor og er enige om at samarbejde om det videre forløb.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra L&F torsdag.

Vil finde cases

Onsdag eftermiddag mødtes Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug & Fødevarer, samt repræsentanter fra de fire landboforeninger og advokaterne Philip Thorsen, Håkun Djurhuus og Michael Honoré for at lægge en plan for, hvordan man bedst arbejder videre mod en eventuel retssag mod staten i sagen om efterafgrøder. 

"Vi er enige om at stå sammen og kigge frem. Nu vil vi lægge alle kræfter i arbejdet med at finde de helt rigtige cases til det juriske spor", siger Thor Gunnar Kofoed.

Svært men ikke umuligt

Ifølge Landbrug & Fødevarers advokat Håkun Djurhuus vil det være vanskeligt, men ikke umuligt at vinde en sag om efterafgrødekravet, regeringen har pålagt landbruget. 

På mødet onsdag mellem parterne var der en konstruktiv dialog, som lover godt for den fremtidige proces.

"Vi er glade for at kunne stille vores materiale udarbejdet af advokat Philip Thorsen til rådighed for L&F. Det kræver mange muskler og ressourcer at løfte en sådan opgave, noget en landsorganisation umiddelbart bedre kan løfte, end fire lokale landboforeninger. Nu vil vi gå hjem og finde så mange gode cases til sagen som muligt, så vi af den vej kan bistå arbejdet", siger Torben Povlsen, formand for Centrovice,  på vegne af Mogens Dall, LandboSyd, Hans Damgaard, KHL, og Søren Laustsen, Sønderjysk Landboforening.

Ny advokat

Advokat Michael Honore, som deltog på mødet, er tidligere partner hos Bech Bruun, og har arbejdet sammen med Håkun Djurhuus i en årrække efter advokatens ansættelse i Bruxelles og flere år hos EU-domstolen.  

Landbrug & Fødevarer har tidligere brugt hans EU-retlige ekspertise til en gennemgang af vandrammedirektivet med departementet for nogle år siden, i fedtafgiftssagen og i tilsynsteknikersagen. 

Vil gerne have eksempler

Den videre proces for arbejdet blev forelagt Landsformandskredsen på et møde i Skejby i mandags.

På baggrund af et notat med kriterier opfordres de lokale foreninger nu til at indsende eksempler på medlemmer, der rammes hårdt af efterafgrødekravet. 

"Samtidig fortsætter vi de politiske og faglige spor, for de juridiske sager kan ikke stå alene. Der skal et fortsat pres på alle fronter for at ændre denne sag", siger Thor Gunnar Kofoed.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle