Generamte naboer: Vi står ved vores kritik

Formanden for Foreningen for Generamte Naboer til minkfarme, Torben Voss, er tilfreds med DR Kontants udsendelse om naboklager. Han pointerer, at det ikke er hverken Kopenhagen Fur eller minkidustrien, som foreningen er ude efter, men regler for afstandskrav, og han er derfor mest interesseret i at få budskabet ud til miljøminister Kirsten Brosbøl.

I DR Kontants udsendelse om minkfarme og naboers klager over lugt og fluer, optrådte formand for Foreningen for Generamte Naboer til minkfarme (GN) Torben Voss, som er en af initiativtagerne til at bede DR Kontant om at undersøge sagen.

Han er meget tilfreds med DR Kontants udlægning af problemet, men understreger, at de i GN ikke er ude på at komme af med minkfarmene i Danmark.

"Vi fastholder vores kritik af afstandsreglerne, men det er vigtigt for mig at pointere, at vi ikke er ude efter hverken Kopenhagen Fur eller minkindustrien. Journalisten burde dog have kørt mere på Brosbøl, for det er reelt set hende vi er efter."

Torben Voss understreger endnu engang, at det er minimumsafstandene mellem minkfarme og nabobebyggelser, som foreningen kæmper for.

"Vi ser gerne, at der kommer en minimumsafstand på 500 meter. Vi vil gerne kunne fokusere på det fremadrettede arbejde, for vi er faktisk enige i, at vi skal give gode vilkår for minkfarmerne, men jeg må også pointere, at vi (GN) vokser, og at vi ikke er kommet for at lege - vi er her til vi når målet," siger Torben Voss.

Foreningen for Generamte Naboer til minkfarme bliver af Kopenhagen Fur beskyldt for at manipulere med fakta. Således har Aalborg Kommune afvist størstedelen af de 20 klager, der var på seks år.

I en sag har Aalborg kommune eksempelvis skrevet følgende om et tilsynsbesøg:

"Klager mener, at fluerne skyldes, at der holdes dyr i haller uden gødningsrender. Det gør der ikke! De haller, der ikke er forsynet med gødningsrender, er tomme for dyr. Derefter kører jeg hen på klagers adresse. Her ser jeg også kun få fluer. Samtidig konstaterer jeg, at klager selv har forhold, der kan medføre problemer med fluer: Der er dyrehold med får og høns, huset er stråtækket og der er store træer omkring huset. Konklusion: Klagen tilbagevises."

Kritikken tager formanden afslappet.

"Hvis Kopenhagen Fur mener, at vi manipulerer med fakta, så er de velkomne til at lægge sag an - vi står ved vores fakta, for de er rigtige. Jeg vil faktisk opfordre Kopenhagen Fur til det."

Emneord

pelsdyravl

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle