Her er Kristendemokraternes landbrugspolitik: Bedre rammevilkår

Spørgsmål til Simon Overby Kristensen, folketingskandidat og formand for Kristendemokraternes Landbrugspolitiske udvalg

Hvad er landbrugets største udfordringer og hvad skal der ske af konkrete initiativer på landbrugs- og fødevareområdet efter valget, hvis du og dit parti skulle bestemme?

"Landbrugets største aktuelle udfordring ligger vigende afregningspriser på mælk og køb: Mælkepriserne er pressede af det øgede udbud efter kvoternes afskaffelse. Kødpriserne lider under en politiske krise mellem EU og Rusland. På det mere overordnede plan kæmper dansk landbrug med ulige konkurrence vilkår i forhold til resten af EU.

Landbruget skal have bedre rammevilkår. Der er behov for en gennemgribende regelforenkling og en mere ensartet implementering og håndhævelse af de fælles EU-regler. F.eks. bør det være muligt at hæve kvælstof-kvoterne, på arealer der ikke kræver særlige miljøhensyn."

Hvilken udvikling ser du gerne for dansk landbrug i fremtiden? 

"Det økologiske landbrug giver et værdifuldt med- og modspil til det konventionelle landbrug. KristenDemokraterne ønsker flere frivillige ordninger for miljøskånsom drift i de områder, hvor der er sårbar miljø at beskytte.

KristenDemokraterne ønsker en grænse på 750 DE pr. bedrift for at undgå mega-landbrug, der reelt ikke kan overtages af selvstændige landmænd. Andre ejer former kan være nødvendige, men vi ser den selvstændige landmand som den bedste garrent for en samvittighedsfuld behandling af dyr, miljø og lokalsamfund."

Hvad er efter din mening de vigtigste tendenser, som dansk landbrug skal tage bestik af i fremtiden?

"Landbruget har mange muligheder inden for energiproduktion: Biogas, bioethanol og biobrænsel i forskellige afskygninger. Her er store muligheder, også for at give erhvervet et andet omdømme hos forbrugerne."

 

LÆS INTERVIEWS MED FØDEVAREORDFØRERE

Landbrugsavisen.dk har interviewet alle ordførere og stillet kritiske spørgsmål til deres landbrugspolitik. Bliv klogere på deres holdninger i vores interviews.

Mette Bock: Vi vil bide VKO i haserne efter valget

Venstre: Valget er afgørende for »det landbrug, vi kender«

DF-politiker: Kvælstof-debat løber let af sporet

Konservativ: Undergødskning koster regnskov i Sydamerika

Kristendemokrater vil bevare selvejet med loft over landbrugsstørrelser

Radikale: Ingen grund til at lempe gødningsregler

S-politiker: Landbruget har malet sig op i et hjørne i miljødebatten

Alternativet: Landbruget skal være 100 pct. økologisk om 25 år

SF: Landmænd skal dele gevinsten ved mere gødskning

Enhedslisten: Drænvandsmålinger kan ikke bruges til noget

PARTIERNES LANDBRUGSPOLITIK: 

LandbrugsAvisen har bedt alle partierne svare på tre centrale spørgsmål om landbrugets fremtid. Se deres svar her.

Faktaboks

De andre partiers landbrugspolitik: 

Liberal Alliance

Radikale Venstre

Konservative Folkeparti

Socialistisk Folkeparti

Dansk Folkeparti

Socialdemokraterne

Venstre

Enhedslisten

Alternativet

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle