Kritik: Minksag går ud over miljøordninger

Minister fjerner kræfter fra sags-behandling af miljøordninger.

Der er brug for en diskussion med ministeren om fordelingen af ressourcer til Landbrugsstyrelsen.

Det mener flere partier, herunder Radikale Venstre, efter det i sidste uge kom frem, at Landbrugsstyrelsen skal afgive 20 sagsbehandlere til Fødevarestyrelsen.

De 20 skal hjælpe med at udbetale penge til minkavlerne, men det går ud over arbejdet i Landbrugsstyrelsen.

Sagsbehandlingen af en række miljøordninger, herunder minivådområdeordningen, sættes på pause, og det berører op mod 600 landmænd.

Først efter sommerferien bliver sagsbehandlingen genoptaget.

Stærkt utilfredsstillende

Radikales landbrugsordfører Zenia Stampe undrer sig over ministerens prioritering.

"Jeg var ikke bekendt med dette, men det er vi nødt til at have en alvorlig snak med ministeren om", siger hun og fortsætter:

"Der er tale om helt akutte miljøspørgsmål, hvor det ikke er holdbart, at ministeren sætter sagsbehandlingen på pause, når vi gerne vil sætte ambitiøse mål".

Der har i de senere år været adskillige sager med langsom sagsbehandling eller ned- brudte IT-systemer i Landbrugs- styrelsen, og Zenia Stampe peger på, at der er brug for en snak om ressourcer i styrelsen.

"Det har været udfordrende for styrelsen at blive udflyttet og at skulle finde en helt ny stab, men det var mit indtryk, at man var ved at komme efter det, og så rammer det her styrelsen. Det er stærkt utilfredsstillende", siger hun og fortsætter:

"Det er helt åbenlyst, at der er brug for flere medarbejderressourcer, både på kort sigt med minksagen, men også på grund af de store initiativer, vi står med over for kvælstof og klima".

Ministerens ansvar

Hos Enhedslisten er man mere moderat.

Ordfører Søren Egge Rasmussen erkender, at det havde været bedre, hvis fødevareministeren havde fundet flere penge til at stå for udbetalingerne til minkavlerne.

"Det havde umiddelbart været en bedre løsning", siger ordføreren.

Men det er ikke noget, I vil arbejde for at lave om på?

"Det er ministeren, der har lavet den prioritering og ansvaret er helt og holdent hans. Det er det, jeg har noteret mig".

Synes du, det er befordrende for landmænd at medvirke i frivillige indsatser, når sagsbehandlingen bliver bremset et halvt år?

"Nej, det er det nok ikke, men det er fødevareministeren, der har truffet den beslutning", siger Søren Egge Rasmussen.

Minister: Ærgerligt

En, der vil gå ind i sagen, er Venstres landbrugsordfører Erling Bonnesen.

"Det er fornuftigt, at man styrker indsatsen på minkområdet, men dybt kritisabelt, at det skal ramme andre områder. Det her må ministeren rette op på. Ellers må vi tage et samråd", siger Venstre-ordføreren.

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) svarer på kritikken i en skriftlig kommentar:

"Prioriteringen vil desværre betyde en lidt længere sagsbehandlingstid end sædvanligt i Landbrugsstyrelsen. Det er meget ærgerligt, men vi vil løbende vurdere om konsekvenserne bliver for omfattende".

Faktaboks

Disse miljøordninger bliver ramt

  • På en række ordninger pauses sagsbehandlingen i flere måneder til efter sommerferien.
  • De berørte ordninger er Almindelig Miljøteknologi 2019, Almindelig Miljøteknologi 2018, Modernisering af Kvægstalde 2018, Modernisering af slagtesvinestalde 2020, GUDP-ordningen samt Minivådområder, Rydning-Hegning (Natura 2000) og Læhegn

 Kilde: Landbrugsstyrelsen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle