Lidt flere tilfælde af MRSA CC398-smittede

Antallet af nye MRSA-tilfælde steg atter i 2016 efter en stagnering i 2015. Det skriver Statens Serum Institut i deres nyhedsbrev Epi-nyt.

Der har været en stigning i antallet af MRSA-tilfælde efter i en stagnering i 2015. Det skriver Statens Serum Institut i Epi- Nyt.

Stigningen skyldes en fortsat vækst i antallet af importerede og samfundserhvervede tilfælde. Blandt de importerede tilfælde udgjorde asylansøgere en stigende andel af tilfældene i 2016.

I 2016 var der fortsat en meget lav forekomst af hospitalserhvervet MRSA som tegn på, at de danske nationale MRSA-retningslinjer fungerer efter hensigten.

Mindre stigning i husdyr-MRSA

Antallet af husdyr-MRSA CC398-tilfælde steg i 2016 til 1.249 tilfælde fra 1.173 tilfælde i 2015. Indtil 2014, hvor flest tilfælde blev identificeret - 1.276 tilfælde, steg antallet kraftigt, men er siden stagneret.

I alt 218 havde i 2016 klinisk infektion på diagnosetidspunktet mod 208 i 2015, og 83 % af tilfældene blev fundet hos personer med direkte kontakt til svin eller hos disse personers husstandsmedlemmer.

I alt 209 personer havde ikke kendt kontakt til dyr, hvilket er flere end i 2015, hvor der var 140 personer. Af disse havde 98 klinisk infektion, svarende til 47 % af alle identificerede infektioner, hvilket er en stigning fra 2015.

Der blev i 2016 konstateret syv tilfælde af bakteriæmi med husdyr-MRSA CC398, hvoraf én patient døde indenfor 30 dage. Der var ingen påviselig kontakt til svin for denne patient.

Husdyr-MRSA CC398 er også registreret hos personer med kontakt til mink, hvilket korrelerer med MRSA-fund i minkene og deres foder. I 2016 udgjorde minkkontakt 26 tilfælde af husdyr-MRSA CC398, hvilket var en stigning sammenlignet med 2014 og 2015, hvor der årligt blev fundet 15 tilfælde.

Stigende smittetryk fra husdyr

Statens Serum institut bemærker, at der trods stagnationen med stor sandsynlighed vil være en ophobning af raske smittebærere over tid, specielt for bærere af husdyr-MRSA CC398 med husdyrkontakt.

Det skyldes, at disse ikke er omfattet af MRSA-behandlingsprogrammer. Antallet af personer med husdyr-MRSA CC398 uden kendt kontakt til svin er steget, og der findes også flere infektioner i denne gruppe. Denne udvikling må forventes at fortsætte grundet det stigende smittetryk fra husdyr- MRSA CC398.

Som konsekvens af udviklingen i husdyr-MRSA CC398, blev der under revisionen af MRSA-vejledningen i 2016 indført, at alle hospitalspatienter, der har kontakt til svin, skal forblive isoleret indtil der foreligger negativ test, samt at kontakt til mink nu også udgør en særlig risikogruppe.
 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle