Målløse dyrlæger: Aflivningsstrategi af mink er som at skyde sig selv i foden

Landbrugets Veterinære Konsultationstjeneste har sendt et åbent brev til Fødevarestyrelsen, hvor de redegør for deres faglige argumenter for, hvorfor den nye aflivningsstrategi af mink er et fejlskud.

At aflive alle smittede minkfarme samt de farme, som ligger inden for en radius af otte kilometer, er en lige lovlig drastisk beslutning, det mener Landbrugets Veterinære Konsultationstjeneste (LVK).

LVK medgiver, at det er en god idé straks at slå nysmittede besætninger ned, men har svært ved at se argumenterne for at samtlige smittede farme samt nærliggende farme skal saneres.

"Vi kan ikke se, at den udmeldte strategi kan løse problemet. Risikoen for at de nye dyr, der indsættes på farmene, smittes er lige så stor som før, da de er fuldt modtagelige", skriver LVK sammen med Bindslev Dyrehospital og Vendsyssel Landdyrlæger ApS i et åbent brev til Veterinærdirektøren i Fødevarestyrelsen. 

"Vi er dybt bekymret for, at vi skyder os selv i foden ved at fjerne dyr, der har opnået modstandskraft for sygdommen. Disse dyr kan netop vise sig at være guld i bekæmpelsen. Vi ser det som et voldsomt indgreb at aflive mink på farmen indenfor en 7,8 km’s bekæmpelseszone, når man har hidtil, har hævdet, at smitten ikke via luften spredes mere end 2 m", fremgår det envidere. 

Brevet er også sendt til Den Danske Dyrlægeforening og til Kopenhagen Fur.

Skal gå meget hurtigere

Noget af det, der især bekymrer de tre brevunderskrivere, er, at Fødevarestyrelsen skal bruge lang tid på at planlægge indsatsen. 

Med LVK's veterinærfaglige briller på, giver det ikke mening at aflive besætninger længe efter, de er konstateret smitte og måske endda symptomfri igen.

"Forløbet (smittespredningen blandt dyrene red.) varer 1-2 uger, derefter er forholdene på farmen som før smitten blev introduceret. Det er antageligt kun i perioden med smittespredning mellem dyrene, der er risiko for smitte fra farmen. Så skal aflivning have effekt på antal humane tilfælde, kræver det at dyrene aflives straks en smitte konstateres", står der i brevet.

Også at avlerne ikke selv kan starte aflivningen, men skal afvente beredskabet er bekymrende, fordi det trækker processen yderligere i langdrag.

Ifølge LVK er langt størstedelen af minkene upåvirket af smitten med coronavirus, og kun få dyr oplever nedgang i ædelyst, besværet vejrtrækning og dødeligheden blandt dyrene stiger kun lidt.

Bør bruges til avl

Det største selvmål er dog, at man fratager avlerne muligheden for at avle videre på dyrene, der er kommet sig efter en coronasmitte.

De dyr er nemlig formentlig mere modstandsddygtige overfor virussen.

"Vi har farme, hvor vi har et stort antal dyr siddende med antistoffer mod Covid-19, som alt andet lige vil gøre dem meget modstandsdygtige overfor nyinfektion", skriver LVK.

"I forsøget på at få kontrol over smitten fra farmene, bør man bruge de dyr der allerede har dannet antistoffer mod Covid-19, som avlsdyr i den kommende sæson, både på de farme de sidder på nu og på dem der, pga. nysmitte, saneres efterfølgende. I modsat fald vil farmene atter blive fyldt med dyr som er fuldt modtagelige for smitten", fremgår det.

Faktaboks

Anbefaliner fra brevet:

  • Behold så mange dyr som muligt med antistoffer for at dæmme op mod nysmitte
  • Brug avlsdyr fra farme der har haft smitten til indsættelse på sanerede nysmittede farme
  •  Afliv straks nysmittede farme
  • Fortsat screening 2 gange om ugen

Emneord

coronavirus , Top2 , coronavirus mink

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle