Naturstyrelsen lægger sig fladt ned i redegørelse af Mols-sag: Dyr har været udsat for smerte og lidelse

Naturstyrelsen erkender store fejl i redegørelse af forløbet fra Mols Bjerge, hvor kvæg har aborteret og er døde af sult.

"Der burde have været handlet tidligere, så styrelsen havde undgået, at nogle af dyrene blev så afkræftede, at de døde eller måtte aflives".

Sådan lyder den benhårde konklusion fra Naturstyrelsen om sin egen håndtering af dyrene i Mols Bjerge.

I årets første måneder har sult betydet, at fem køer og to stude døde, mens der har været flere aborter end normalt blandt dyrene, der plejer naturen på Mols.

Dette har kostet en sigtelse for dyremishandling og storm af kritik mod styrelsen, der nu har fremlagt en redegørelse bestilt af miljøminister Lea Wermelin (S).

har været udsat for smerte og lidelse

Kort og godt konkluderer redegørelsen, at Naturstyrelsen tidligere skulle have hjemtaget dyrene og startet tilskudsfodring.

"På baggrund af ovenstående konkluderer Naturstyrelsen, at der i den aktuelle sag er sket forkerte faglige vurderinger", lyder det fra styrelsen selv, der fortsætter:

"Naturstyrelsen vil nu afklare det nærmere hændelsesforløb og herunder tage stilling til eventuelle ansættelsesretslige konsekvenser".

I redegørelsen er blandt andet indsat et uddrag fra en kontrolrapport, som Landbrugsstyrelsen har udarbejdet efter et besøg. Her står:

"Det vurderes, at dyrene derved i en længere periode forud for uge 5, 2021 har været udsat for smerte, lidelse, angst, varige mén og væsentlig ulempe ved ikke at være behandlet omsorgsfuldt idet dyrene ikke er blevet fodret, huset og passet efter deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. Det vurderes, at der er tale om groft uforsvarlig behandling af dyr".

uacceptabelt

Minister Lea Wermelin kritiserer i forbindelse med redegørelsen også styrelsen:

"Jeg vil gerne slå fast, at den konkrete sag om manglende dyrevelfærd i Mols Bjerge er helt uacceptabel. Det er vigtigt, at vi sikrer, at dyrevelfærden er i orden i forbindelse med naturpleje. Det er ikke sket i den konkrete sag, hvor der burde være handlet tidligere. Det har Naturstyrelsens direktion erkendt og beklaget, og der bliver nu taget skridt til at forhindre, at det kan ske igen", skriver hun i et svar til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Udover redegørelsen er Naturstyrelsen blevet bedt om at lave en handleplan for at undgå gentagelser.

Her lyder det, at man vil optrappe dyrlægekontroller til en gang om måneden, ligesom man vil styrke samarbejdet med den tilknyttede private dyrlæge.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle