Nu går de tre første projekter med multifunktionelle jordfordeling i gang

De første tre projekter med multifunktionel jordfordeling kan nu starte op. I alt forventes det, at der kan blive omfordelt mere end 2.000 hektar gennem frivillige aftaler.

Der er netop givet betinget samtykke til tre projekter, som kan gå i gang med multifunktionel jordfordeling.

Målet er gennem frivillige aftaler at skabe mere plads til skov og natur og tilbyde landmanden nye marker, der ligger tæt på gården og har en høj dyrkningsværdi. Det er ét af de scenarier, som i en snarlig fremtid kommer til at udspille sig, når kommuner og Naturstyrelsen i tæt samarbejde med landmændene skal i gang med at puslespilsbrikkerne til fremtidens danske landskab.

"Multifunktionel jordfordeling handler om at skabe mere plads til natur og friluftsliv samtidig med, at landbruget får adgang til den jord, som giver det største udbytte. Det er de tre projekter, som har fået betinget samtykke, alle gode eksempler på", siger vicedirektør i Landbrugsstyrelsen Gitte Jensen-Fangel.

De tre projekter har indtil videre fået betinget samtykke, hvilket betyder, at Landbrugsstyrelsen nu skal i dialog med lokale lodsejere for at afklare, om der er opbakning til jordfordelingen. Jordfordelingen realiseres først, hvis de lokale lodsejere nikker ja til projektet.

De tre projekter

I Tøndermarsken ønsker kommunen gennem frivillige aftaler med de lokale lodsejere at fremme naturen i den nordlige del af Margrethe Kog ud mod Vadehavet. Her er ideen, at der skal skabes ynglepladser til vadefuglene og etableres stier, så folk kan komme ud og opleve noget af Danmarks mest unikke natur.

Et af de andre jordfordelingsprojekter ligger i Svendborg. Her er planen at omlægge marker til et stort skovområde. Den nye skov giver mulighed for bynært friluftsliv og kommer til at ligge ovenpå et drikkevandsmagasin, så den vil sikre rent drikkevand til Svendborgs borgere.

Det tredje og største projekt er Nørreådalen i Midtjylland på 1.000 hektar jordfordeling. Projektet går ud på at bidrage til renere drikkevand og give plads til naturen i ådalen. Samtidig er det hensigten, at jordfordeling skal bidrage til at samle markerne mere hensigtsmæssigt for landmændene.

De her projekter har fået betinget samtykke:

Flere projekter i støbeskeen

Næste ansøgningsrunde åbner 15. september 2020, hvor det igen bliver muligt for landets kommuner og Naturstyrelsen at ansøge om jordfordeling til multifunktionelle projekter. Det gælder også de projekter, som ikke fik samtykke i første ansøgningsrunde.

"Nu tages de første spadestik på en lang rejse, hvor vi i dialog med lodsejere og lokalbefolkningen vil arbejde for at skabe varige ændringer af vores landskaber. Jeg vil opfordre alle, som har et multifunktionelt projekt på tegnebrættet, til at sende en ansøgning, når vi åbner næste ansøgningsrunde til efteråret", siger Gitte Jensen-Fangel.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle