Ny aftale for finanslov på plads: Vil lave akutpakke til forbedring af vandmiljøet

Aftalen for finansloven for 2024 er nu på plads. Her er det aftalt at ”afsætte en ramme” til en akutpakke til forbedring af vandmiljøet. Herunder skal der sættes flere penge af til udtagningskonsulenter og kommuner for at få sat mere skub i udtagning af lavbundsjord.

Mandag formiddag kan regeringen præsentere sin nye aftale til finansloven for 2024. Aftalen er faldet på plads med støtte fra alle partier på nær Enhedslisten.

Med i aftalen er en akutpakke til forbedring af vandmiljøet og udtagning af lavbundsjorde.

Det er noget, der er kommet med i aftalen efter meldingerne om iltsvind i de danske fjorde i efteråret. I aftalen lyder det, at partierne ønsker at forbedre tilstanden i vandmiljøet og derfor er enige om at ”afsætte en ramme til en akutpakke for vandmiljøet.”

Konkret bliver der samlet afsat lidt over 400 millioner kroner til akutpakken frem mod 2027. En del af de penge skal gå til at der, kan blive ansat flere udtagningskonsulenter. Der bliver også sat flere penge af til kommunernes faciliterende indsats. En ekspertgruppe for hvordan man får sat mere fart på processen for udtagning af lavbundsjord har tidligere anbefalet, at kommunerne skal spille en større rolle i udtagning af lavbundsjorde.

Det er i aftalen lagt op til, at regeringen senere kommer med et oplæg til, hvordan midlerne der er sat af til akutpakken, skal bruges.

Det er i aftalen til finanslov også aftalt øge tilskudspuljerne under Drikkevandsfonden, hvorfra der kan "gives tilskud til sløjfning af gamle brønde og boringer samt tilskud til drikkevandsbeskyttelse af strategisk vigtige indvindingsområder i 2023". Desuden kan fonden finansiere vidensindsamling og initiativer, der kan styrke drikkevandsbeskyttelsen.

 

Emneord

politik , Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle