Ny prrs-plan offentliggjort: Smittede grise får fradrag på 20 øre fra årsskiftet

Prrs-virus positive besætninger får fra årsskiftet et fradrag på 20 øre per kilo og beløbet vil stige. Det er et af tiltagene til at reducere forekomsten af prrs i Danmark, viser ny fælles strategi.

En fælles grisebranche, Den Danske Dyrlægeforening og Fødevarestyrelsen står sammen om en netop offentliggjort strategi, der skal reducere forekomsten af prrs.

På sigt skal virussygdommen, der giver grisene luftvejsproblemer og aborter eller for tidlig faring hos grisene, udryddes, viser de første detaljer om strategien, der har været varslet gennem længere tid.

Længe har der været arbejdet med et incitament for at få alle producenter med på vognen, og det er kommet med strategien.

Indtil videre har Danish Crown tilkendegivet, at man barsler med et indledende fradrag de første 17 uger efter en besætning er testet positiv på 20 øre per kilo fra årsskiftet - derefter stiger fradraget efter en trappemodel.

En ting er det økonomiske aspekt, noget andet er de sundhedsmæssige perspektiver med planen, der for den enkelte producent gerne skal give reduceret antibiotikaforbrug, en forbedret overlevelse af pattegrise og smågrise og bedre økonomisk indtjening.

I toppen af den danske grisebranche er der glæde over, at der er opnået et bredt samarbejde om strategien.

- Det kræver en samlet og målrettet indsats at skulle reducere forekomsten af prrs i Danmark, og indsatsen kan løfte både sundhed og dyrevelfærd i staldene og dermed også forbedre økonomien hos landmanden. Derfor er jeg utroligt glad for, at alle parter har været med til at udforme handlingsplanen og bakker den op, siger Christian Fink Hansen, direktør for L&F Gris.

L&F Gris vil som en del af strategien tage initiativ til at etablere en række regionale saneringsråd, hvor producenter, dyrlæger og andre rådgivere i fællesskab kan drøfte og tilrettelægge en regional indsats, så risikoen for at blive ramt af den luftbårne sygdom minimeres.

En anden del af strategien kræver, at alle danske grisebesætninger skal have en kendt og deklareret prrs-status. Det er helt afgørende for at kunne lykkes med de regionale saneringer.

I dag findes der en frivillig deklaration for prrs baseret på antistoffer mod virussygdommen, som håndteres af SPF-systemet. Det system supplerer den nye strategi med et krav om, at alle grisebesætninger skal have deklareret smittestatus.

Faktaboks

Hvad er PRRS?

  • PRRS (Porcin Reproduktions- og Respirations Sygdom) er en virussygdom, der giver luftvejsproblemer og aborter eller for tidlige farin-ger hos grise. PRRS kan ikke smitte mennesker og er ikke farlig for mennesker. 
  • Hvorfor kommer initiativet nu? De senere år er flere danske grisebesætninger blevet ramt af prrs. Efter at have oplevet de konsekvenser, PRRS har for besætningerne, tager en række centrale aktører derfor nu initiativ til en samlet indsats. Alle griseproducenter får brev med mere info om planen. 
  • Hvornår kan den enkelte griseproducent gå i gang med at sanere? I løbet af foråret/sommeren afholdes der møder, hvor det bliver muligt at stille spørgsmål og få svar på praktiske forhold om sanering. I nogle områder vil det være afgørende, at nabobesætninger i så bredt omfang som muligt sanerer på samme tid, så smitten kommer helt ud af området, og saneringen på den enkelte bedrift ikke er forgæves. Selve opgaven er omfattende og forventes af løbe over de kommende tre år.

Hvad indeholder planen blandt andet?

  • Alle besætninger skal inden udgangen af 2022 have en PRRS-antistof deklaration, så alle besætninger har kendt status.
  • I de besætninger, som har ukendt status eller PRRS-antistofprøve positiv status, skal dyrlæge og producent fra 1. juli 2022 hver måned udarbejde en erklæring, hvoraf det fremgår, at der ikke er klinisk forekomst af PRRS i besætningen.
  • L&F Gris organiserer regionale indsatser, så der bliver en systematisk tilgang til sanering af områder.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle