Sprøjteforbud på plads: Fuld erstatning til landmændene

En ny bred politiske aftale betyder, at kommunerne kan give påbud eller nedlægge forbud mod at sprøjte i boringsnære beskyttelsesområder.

Den har været undervejs siden december, men nu er sprøjteforbuddet i de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO'er) en realitet.

Det fremgår af en ny aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Se miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) præsentere her:

I aftalen skriver aftaleparterne, at man er blevet enige om en ny pesticidstrategi for 2017-2020.

Her er hovedtrækkene, at man, udover at ville reducere risiko for nedsivning af pesticider, vil følge screene for flere stoffer i grundvandsvågningen, styrke indsatsen for at modvirke resistens og forbyde salg af koncentrerede pesticider til ikke-erhvervsmæssigt brug.

I forbindelse med forbuddet om at sprøjte i BNBO'erne er hensigten med aftalen, at landmanden ikke skal lide tab for de nye restriktioner og derfor erstattes eller kompenseres.

Der er derfor tale om fuld erstatning på markedsvilkår, hvor der skal laves en konkret vurdering af den hidtige anvendelse af arealet, markedsprisen og omfanget af de restriktioner, der bliver lavet på arealet.

En kompensation vil ske via vandtaksten. Derudover er der mulighed for at indgå frivillige aftaler.

Aftalen lægger op til, at kommunerne skal vurdere alle BNBO på landbrugsjord og andre arealer, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssigt formål. 

Kommunerne bliver bedt om at gå i gang med det samme.

Der er afsat 51 mio. kr. til den nye aftale.

Landbrugsavisen.dk følger op med reaktioner. 

Faktaboks

Om sprøjteforbud ved beskyttelsesnære boringsområder (BNBO):

  • Der skal ikke længere sprøjtes i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Det er områder omkring drikkevandsvandboringer, der er kendetegnet ved, at der er kort afstand til boringen, og der kan være øget risiko for forurening med pesticider.
  • BNBO er opgjort omkring 5.500 boringer til almene vandforsyninger. Det samlede BNBOareal er knap 22.000 hektar, hvilket svarer til 219 km2 eller ca. to gange størrelsen af Samsø. Marker udgør cirka 9.500 hektar eller 43 procent af det samlede BNBO-areal.
  • Med aftalen pålægges kommunerne over de næste tre år at gennemgå BNBO for at sikre drikkevandet ved opkøb af jord eller brug af lokale sprøjteforbud.
  • Lodsejerne kompenseres for tabt indtægt, og udgifterne betales af vandforbrugerne. Det vil føre til en lidt højere vandregning – ca. 8-12 kr. om året for en gennemsnitlig husstand.
  • Har kommunerne ikke sikret BNBO tilstrækkeligt inden for tre år, indføres et generelt sprøjteforbud.
  • Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Emneord

politik

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle