Styrelse forventer få tilfælde af tilbagebetaling i gamle støttesager

De 90 støttesager, Landbrugsstyrelsen nu åbner igen for at undersøge dem for svig, er fra 2015 og 2016. De gamle sager kan blive ramt af krav om tilbagebetaling.

Landbrugsstyrelsen forventer, at kun ganske få af de 90 gamle sager om EU-støtte, som styrelsen har genåbnet, skal betale støtten tilbage.

Sådan lyder det i et skriftligt svar fra enhedschef Jens Yde hos Landbrugsstyrelsen på en række spørgsmål fra Landbrugsavisen.dk.

Enhedschefen oplyser, at de 90 sager alle er indenfor primær jordbrug, hvor de blandt andet hører under støtteordninger til modernisering af kvæg- og svinestalde fra 2015 og 2016.

gamle sager undersøges for svig

Sagerne bliver taget op igen, fordi Landbrugsstyrelsen har tolket en EU-regel forkert ifølge Kammeradvokaten.

"I de 90 sager er der truffet en afgørelse, som ikke afspejler, at der var en mistanke om svig. Det beror på, at vi havde tolket en EU-regel om behandlingen af sager, hvor der var mistanke om svig, forkert", lyder det fra enhedschef Jens Yde.

Dermed skal sagerne nu undersøges igen for at finde ud af, om der er sket svig i sagerne ud fra den nye tolkning af reglerne.

"Først og fremmest vurderer vi udelukkende, om der er mistanke om svig. Grunden til, at vi genoptager op mod 90 sager er, at vi har fortolket en EU-regel forkert. Vi kan ikke gå i detaljer med de enkelte sager, men vi skal se på, om der er urigtige oplysninger, fortiede oplysninger eller vildledende oplysninger i sagerne", siger Jens Yde.

få sager modtager krav om tilbagebetaling

Ifølge en aktindsigt, Landbrugsavisen.dk har fået, har styrelsen lavet en opgørelse over sagernes mulige udfald. Her skriver styrelsen, at der må forventes at komme kritik i de tilfælde, hvor projektet er startet eller færdigbygget, og pengene så skal betales tilbage.

Men det er endnu usikkert, hvor mange af de nye 90 sager, der får en ny afgørelse, lyder det fra Jens Yde.

"Landbrugsstyrelsen forventer, at kun ganske få sager modtager krav om tilbagebetaling", siger han.

Det er dog ikke til at vide, om pengene ikke er blevet udbetalt i de gamle sager, og at tilsagnet i stedet forsvinder.

Landbrugsstyrelsen kan ikke kommentere, hvor mange støttekroner der er blevet udbetalt, hvor vidt beløbene i de 90 sager spænder, og hvor mange sager der er forældet. 

Faktaboks

De 90 sager hører under ordningerne Miljøteknologi 2015, Modernisering af slagtesvinestalde 2016, Modernisering af Kvægstalde 2015 og 2016.

 

Her er paragraffen, som Landbrugsstyrelsen ifølge Kammeradvokaten har tolket forkert:

EU-forordning 640/2014 art. 35, stk. 6:

"Hvis det fastslås, at støttemodtageren har leveret falsk bevismateriale med henblik på at opnå støtte eller ikke har indsendt de nødvendige oplysninger som følge af forsømmelse, udbetales støtten ikke eller trækkes helt tilbage. Derudover udelukkes støttemodtageren fra den samme foranstaltning eller type operation i det kalenderår, den manglende opfyldelse fastslås, samt det efterfølgende kalenderår".

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle