Vejkonflikt: Landmand betaler millioner tilbage (opdateret)

Martin Lund Madsen betaler over 2 mio. kr. tilbage til Banedanmark i vejkonflikt.

OBS. Opdateret 5/12 kl. 09:37: Kommentar fra Banedanmark tilføjet.

I en aftale mellem landmand Martin Lund Madsen og Banedanmark er parterne blevet enige om, at førstnævnte betaler knap 2,1 mio. kr. tilbage.

Pengene fik Lund Madsen som kompensation i forbindelse med ekspropriationen af hans jord, hvor Banedanmark ville anlægge en vej hen til en ny jernbanebro.

Ved tilbagebetalingen mener Martin Lund Madsen, at vejen ubestrideligt ligger på hans jord, hvilket også er tinglyst.

"Højesteret har erklæret vejen ulovlig, og så skal kompensationen for den betales tilbage, ligesom jeg regner med, at vejen bliver fjernet", siger Martin Lund Madsen til Landbrugsavisen.dk.

I aftalen, som Landbrugsavisen.dk har fået i hænde, står desuden:

"(...)at overførslen af ekspropriationserstatningen fra Ny Endrupholm A/S til Banedanmark ingen betydning har til skade for Ny Endrupholm A/S i den videre lovliggørelsesproces, hverken den administrative eller den retssag, der verserer ved Retten i Esbjerg i forhold til krav om fysisk retablering, eller i øvrigt i de administrative klagesager angående Arealerne og/eller vej- og broanlægget".

Sagen fik national opmærksomhed, da Martin Lund Madsen i protest mod vejen valgte at spærre den med grus og sand - se video af det her.

I september afgjorde Højesteret, at ekspropriationen var ulovlig, men Vejen Kommune vil forsøge med hjemmel i en anden lovgivning at få vejen gjort lovlig.

Læs interview med Martin Lund Madsen her.

I en skriftlig kommentar til Landbrugsavisen.dk skriver Banedanmark: 

"D.22 oktober kom Højesteret med en endelig berigtigelse af dommen afsagt d.10. September (fejl i matrikelangivelser). Dommen sagde, at Elektrificeringsloven ikke kunne bruges som hjemmelsgrundlag til ekspropriation af arealet, hvorpå Skovgårdsvej i dag er placeret". 

"I konsekvens af Højesterets dom har Banedanmark indgået en aftale med Ny Endrupholm A/S, hvor arealerne tilbageleveres og hvor Ny Endrupholm A/S tilbagebetaler ekspropriationserstatningen". 

"Banedanmark har ikke yderligere kommentarer til sagen". 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle