Viceformandskandidater: Derfor skal du stemme på mig

Der er kampvalg om posten som viceformand i Landbrug & Fødevarer ved delegeretmøde i næste uge, og kandidaterne har travlt med valgmøder torsdag og fredag. Her er kandidaternes egne 3 bud på, hvorfor man skal stemme på dem. 

Diskussionslysten fejlede ikke noget, da de to kandidater til at blive 1. viceformand i Landbrug & Fødevarer stillede op til valgmøde i Skibelund torsdag aften og gav bud på, hvorfor man lige skal stemme på dem:

Thor G. Kofoed:

  • Jeg har været med i alle de ting, L&F har udviklet de sidste år. Mine fingeraftryk er på L&F 2.0, pesticidpakke, landbrugspakke og på kvælstofområdet. Jeg har været med til at opbygge samarbejdsaftaler med andre organisationer som jægerne, spotsfiskerne og skovejerne, og jeg har allerede aftaler i kalendere vedrørende grundvand og drikkevand.
  • Klima er et varmt emne, og jeg har en stor faglig viden på højt fagligt niveau, fordi jeg har en fortid i bioenergibranchen. Det er vigtigt, at vi ikke rammer skævt på det punkt. Jeg har en ide til en dansk model kan være. Vi har to år til at udvikle det, og det vil sinke processen, hvis en anden skal sætte sig ind i det.
  • Jeg har 25 års erfaring med pesticidområdet fra min tid som formand for frøavlerne, som bruger en del kemi. Vi har altid kunnet få løsninger igennem. Vi står også foran store udfordringer med for eksempel PFAS, og min fordel er at jeg kender sagerne. 

Hvorfor synes du, at du vil være et bedre bud end Torben Povlsen?

- Fordi jeg allerede er inde i arbejdet. Enhver anden, vil skulle bruge et år på at komme godt ind i sagerne.

Torben Povlsen:

  • Jeg skaber samarbejdsrelationer på tværs af landbruget og med organisationer uden for landbruget. På Fyn har vi samarbejde med borgmestre, organisationer og forskere om for eksempel miljø og Odense Fjord. Det er nødvendigt for at nå resultater på den lange bane. Jeg har bl.a. været med til at udvikle Velas, som har inspireret mange andre rådgivningsselskaber i landbruget.
  • Jeg kommer med et frisk pust og drive til at skabe resultater i samarbejde med en stærk organisation. Jeg vil gerne samarbejde bredere, og jeg vil gerne komme med dynamik som kan spille formanden endnu stærkere. 
  • Som formand for L&F Centrovice har jeg vist, at jeg kan samarbejde og inspirere andre. Mange af de andre lokale landboorganisationer arbejder også politisk, og det skal vi udnytte til at understøtte hinanden. Vi er gode til at vise eksempler fra det virkelige liv ude i foreningerne. Jeg vil styrke samspillet mellem foreningerne og Axelborg.

Hvorfor synes du, at du er et bedre bud end Thor G. Kofoed?

- Jeg vil holde fast i det stærke samarbejde med de lokale foreninger gennem nærvær og synlighed, og bruge alle virkemidler, både faglige og det juridiske spor som det ultimative virkemiddel.

Valgmødet i Skibelund var arrangeret af Sydvestjysk Lbf., Jysk Landbrug, SLF, Vejle-Fredericia Lbf., LandboSyd, LHN, Kolding Herreds Lbf.

Emneord

Delegeretmøde 2022

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle