Vidne: Rigspolitichef ville have fart på aflivningerne

Der blev presset maksimalt på for at få aflivet mink hurtigt i Den nationale operative stab (NOST). Imens baksede embedsfolk i ministerier for at skaffe lovhjemmel.

Der var tilsyneladende ingen tid at spilde, da beslutningen om at aflive alle mink var truffet og kommunikeret ud til Danmark på et pressemøde den 4. november 2020.'

Dagen efter om morgenen klokken otte blev der afholdt et møde i Den nationale operative stab (NOST), hvor rigspolitichef Thorkild Fogde stod for mødeledelsen.

Ina Josefine Jochimsen, stabschef i Fødevarestyrelsen, erindrede mødet, da hun på Minkkommissionens dag fire tog plads i vidneskranken.

"Thorkild Fogde indledte mødet med at sige, at regeringen har besluttet at slå alle mink ihjel, og at 'vi nu overtager operationen' – for nu skulle det gå stærkt, navnlig i de syv nordjyske kommuner."

På det virtuelle møde i NOST med Rigspolitichefen for bordenden deltog også veterinærdirektør Hanne Larsen fra Fødevarestyrelsen. Ina Josefine Jochimsen fortalte, at hun selv udelukkende var med på mødet for at referere.

Blev hjemmelspørgsmål rejst på mødet?

Ina Josefine Jochimsen nævnte, at Hanne Larsen i hvert fald i et eller andet omfang havde rejst spørgsmålet om manglende hjemmel på mødet.

Udspørgeren i Minkkommissionen ville vide, om Thorkild Fogde kommenterede den manglende hjemmel – eller om andre gjorde?

"Ikke som jeg husker det", sagde Ina Josefine Jochimsen.

Hun forklarede, at man på daværende tidspunkt arbejdede med en plan om, at alle mink skulle afleveres inden for syv dage – i hvert fald så vidt hun huskede.

"Det skulle gå virkelig stærkt", erindrer hun.

Det var også i det forløb, at der blev sendt et brev ud til minkavlerne. Til avlerne i de syv nordjyske kommuner var budskabet meget direkte: "Aflivningen af alle mink skal være overstået mandag den 9. november 2020 kl. 23:59."

Det var altså blot fire dage senere.

Ina Josefine Jochimsen var som stabschef tæt på covid-19-udfordringerne i Fødevarestyrelsen, men titlen som stabschef emmede af mere ansvar, end der egentlig var tilfældet, fortalte hun Ina Josefine Jochimsen understregede flere gange, at hun ikke selv havde eksempelvis truffet beslutninger.

Alligevel bidrog hun i Minkkommissionen til at kaste lys over det forløb, der lå i kølvandet på beslutningen, som i sig selv er et interessant forløb.

Ministre vidste tilsyneladende intet

Det lader nemlig til, at der næsten ikke kunne komme fart nok på aflivningerne ude på minkfarmene – alt imens embedsværket lettere febrilsk begyndte at formulere et hastelovforslag, det skulle sikre en lovhjemmel til den proces, der nu allerede var sat i gang.  

Og alt imens der blev aflivet, og embedsfolkene drøftede, hvem der skulle sidde med aben og tilvejebringe ny lovhjemmel, gik topministrene, i hvert fald som vi har hørt det forklaret, rundt i total uvidenhed om den manglende lovhjemmel indtil 7. og 8. november.

Det hektiske forløb førte også til en korrigering af brevet til minkavlerne, da det stod klart, at der reelt ikke var lovhjemmel. Som et svar på, hvad der hvad problemet med først brev, sagde Ina Josefine Jochimsen:

"Udfordringen var, at man kunne læse det som om, at det var et 'skal' i forhold til aflivning i zone 3 (de raske besætninger, red.). Man ville gerne gøre opmærksom på, at det var frivilligt uden for zonerne", sagde hun med henvisning til zone 1 og zone 2, som Fødevarestyrelsen arbejdede med.

Det var i øvrigt i NOST'en, at man opfandt begrebet zone 3, forklarede nu.

Spørgsmålet om den manglende lovhjemmel er således interessant og hele grundfundamentet Minkkommissionen, men sidst på dag fire tog forløbet en bemærkelsesværdig drejning.

Angreb på fortolkning af loven

Under afhøringen af jurist Birthe Schubart fra Fødevarestyrelsen – det var hende, der den 4. november om aftenen slog endegyldigt fast, at lov om hold af dyr ikke kunne bruges til at aflive alle mink – gik advokat Jens Rostock-Jensen, der er bisidder for Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen, pludselig i kødet på hendes fortolkning af loven.
 
Hjemmefra havde han printet en kopi af loven, som han delte rundt til kommissionen og derefter gik han i gang med at dissekere paragrafferne og pegede på, hvor han mente, at loven sagtens kunne læses, så den ville danne grundlag for aflivningen af alle mink

Birthe Schubart fastholdt under det 20-25 minutters lange angreb sin vurdering, som hun ikke stod alene med. Fødevareministeriet kom nemlig frem til samme fortolkning om aftenen den 4. november 2020.

 

Emneord

coronavirus mink

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle