Øko-formand glæder sig over markant, økologisk fokus i landbrugsaftale - med en enkelt indvending

Landbrugsaftalen fastholder mål om fordobling af økologien og øremærker midler i ny fond til plantebaserede, økologiske fødevarer.

I Landbrug & Fødevarers Økologisektion glæder formand Hans Erik Jørgensen sig over landbrugsaftalen og ikke mindst over aftalens markante fokus på økologi.

"Jeg glæder mig selvsagt over de store ambitioner på økologiens vegne. Nu ved vi, hvad vi har, og har noget at styre efter. Det giver en tiltrængt investeringssikkerhed i årene fremover".

"En vigtig brik"

Økologien betegnes i den nye landbrugsaftale som "en vigtig brik i den grønne omstilling af landbruget". 

Aftalen lægger konkret op til en fordobling af det økologiske areal og der afsættes allerede nu godt og vel 3,5 mia. kroner til økologisk arealstøtte frem mod 2030.

Fordoblingen af det økologiske areal skønnes i aftalen at føre til en drivhusgasreduktion på 0,5 mio. tons CO2e.

Markedsdrevet

Hans Erik Jørgensen er glad for anerkendelsen af, at også økologisk landbrug bidrager til klima-reduktioner. Han er også glad for, at finansieringen af det større økologiske areal er på plads, men han understreger, at det er afgørende, at udviklingen af økologien er markedsdrevet.

Derfor er han også tilfreds med, at der er tale om basis-støtte, mens tidligere planer om at afsætte midler til forhøjet omlægningstilskud er taget ud af aftalen og lagt i graven.

"Forbrugerne skal være med, og landmændene skal kunne se sig selv i udviklingen: Det er bare vigtigt, at de kan have et fornuftigt udkomme".

Betænkelig ved fond

Et enkelt punkt i Landbrugsaftalens økologiske afsnit falder ikke i Hans Erik Jørgensens smag:

I Landbrugsaftalen er det aftalt, at der skal etableres en ny fond: "Fonden for Plantebaserede Fødevarer". Mindst halvdelen af fondens midler skal øremærkes til plantebaserede, økologiske fødevarer.

Alligevel er Hans Erik Jørgensen ikke begejstret, for fonden skal finansieres med øremærkede midler fra Promilleafgiftsfonden for landbruget.

Konkret er der lagt op til, at der afsættes 75 mio kr. årligt i 2022-2030.

Kunne have undværet

"Den del kunne jeg godt have undværet. Med øremærkningen af midler i Promilleafgiftsfonden fjerner man en stor del af den udviklingspulje, som Seges ellers kunne have innoveret for. Det er jeg ked af, for Seges er - sammen med vores nye, økologiske innovationscenter - verdensmester i innovation og udvikling på gode idéer, der kommer nede fra".

"Jeg synes ikke, man skal lægge Promillafgiftsfonden i lænker på den måde - vi kan godt selv styre retningen", siger Hans Erik Jørgensen.

Han understreger, at han generelt og overordnet kun har stor ros til overs for politikerne, der fik kæmpet en bred landbrugsaftale i hus.

"Landbrugsaftalen cementerer den grønne retning i landbruget - det er den vej, vi skal. Men ingen tvivl om, at vi kommer til at klemme ballerne sammen for at nå klimamålene".

Med i åbningstale

Det er ikke kun i landbrugsaftalen, økologien bakkes op politisk.

Statsminister Mette Frederiksen talte ved Folketingets åbning tirsdag bl.a. om sin vision for dansk landbrug som verdens mest bæredygtige, "med de nyeste teknologier, mere plantebaseret produktion og mere økologi".
 

Faktaboks

Landbrugsaftalen om økologi:

Styrket økologi 

 • Aftaleparterne er enige om, at økologi er en vigtig brik i den grønne omstilling af landbruget. 
 • En øget omlægning til økologisk arealanvendelse vil fremme en produktion med færre sprøjtemidler og færre udledninger pr. hektar til gavn for klima miljø, drikkevand og natur. 
 • Såfremt det økologiske areal i Danmark fordobles, skønnes det at føre til en drivhusgasreduktion på 0,5 mio. t. CO2e. 
 • Mhp. at understøtte en fordobling af det økologiske areal, afsættes 3.556 mio. kr. til økologisk arealstøtte. 
 • Midlerne går til at understøtte den danske produktion af økologiske fødevarer af høj kvalitet med lav klima- og miljøbelastning. 
 • Aftaleparterne er enige om, at der skal sikres bedre muligheder for at drive skovlandbrug ved at lempe på støttebetingelserne i CAP’en.
 •  Der afsættes 1 mio. kr. til en analyse, der skal afdække muligheder og potentialer for skovlandbrug og regenerativt jordbrug. 
 • Der udarbejdes endvidere en strategi for økologi, der kan understøtte en fordobling af det økologiske areal, efterspørgsel efter økologiske varer, forbrug og eksport.

Plantebaserede fødevarer

 • Endvidere etableres Fonden for Plantebaserede Fødevarer. Der afsættes 75 mio. kr. årligt i 2022-2030. Fonden kan bl.a. støtte udviklingsaktiviteter såsom sortsudvikling, dyrkning, forarbejdning, salgsfremme, eksportfremme, uddannelse og vidensformidling. 
 • Det tilstræbes, at mindst halvdelen af fondens midler øremærkes til plantebaserede økologiske fødevarer. 
 • Finansieringen tilvejebringes ved en omprioritering af Promilleafgiftsfonden for landbruget.
 • Kilde: Landbrugsaftalen

 

Emneord

Landbrugsaftale 2021 , Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle