Kvægformand: Kvægbruget betaler en meget høj pris i landbrugsaftale

Omfordeling af EU-midler og klimakrav koster slagtekalve- og mælkeproducenter dyrt. "Jeg er da ikke særlig stolt", siger kvægformand Christian Lund.

Kvægbruget har ingen grund til at juble over den nye landbrugsaftale.

Omprioriteringen af EU-midler til grønne formål, som er en del af helheden, går i høj grad fra kvægbruget, som rammes langt hårdere end de andre driftsgrene i landbruget.

Det mener Christian Lund, formand for Landbrug & Fødevarer Kvæg.

"Det bedste i alt det her er, at det er en bred aftale. Det er også fint, at vi får en second opinion på hele kvælstoffdelen. Men ellers er det klart, at som kvæglandmand, og med tanke på de mange penge, som skal omfordeles, så er jeg jo ikke særlig stolt", lyder det fra Christian Lund.

"Jeg har nogle slagtekalve- og mælkeproducenter, som får en stor del af regningen for den omfordeling".

Samme hektarstøtte

Christian Lund hentyder bl.a. til, at den danske implementering af CAP-reformen betyder, at betalingsrettighederne afskaffes fra 1. januar 2023. 

Det vil, ifølge Landbrugsstyrelsens forslag til CAP-plan, medføre en samlet omfordeling af EU-støtte på ca. 2 mia. kroner.

Omfordelingen vil især ske fra kvægbruget og sektoren fra kartoffelstivelse og sukkerroer til andre sektorer.

Seges har tidligere i år beregnet, at omfordelingen af EU-støtten - sammen med nye krav om klimavenlig fodring med mættet fedt i foder - samlet vil betyde et gennemsnitligt tab for mælkeproducenter på 180.000 kroner årligt. 

Et beløb, der dækker over meget store, individuelle forskelle.

Tanken er, at kvægbrugets tab bl.a søges afbødet med eco-schemes og med slagte- og kopræmier, men de grønne ordninger er ikke tilstrækkeligt attraktive for kvæglandmænd, og regnestykkerne går slet ikke op, vurderer Christian Lund.

"Vi har kæmpet som sindssyge for en koblet præmie, men det vil man ikke. Samtidig har vi jo slet ikke set regningen for klimadelen og de bindende mål - hvordan jeg skal få mine køer til at bøvse mindre", siger Christian Lund.

"Vi i kvægbruget har fået et kæmpe ansvar i det her - de øvrige sektorer bliver slet ikke så belastet, som vi gør".

Emneord

Landbrugsaftale 2021 , Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle