Advokat: Lovændring er godt nyt for konkursfamilier

Advokatfirma anklagede planlagt lovændring for at være i strid med grundloven. Miljø- og fødevareministeriet tilpasser nu loven i det endelig lovforslag.

Usikkerheden om pant i betalingsrettigheder ser nu ud til endegyldigt at være løst, siger advokat Jens Axel Kruchov, Storm Advokatfirma.

I sommer kom med Vestre Landsret med en dom, der pludselig gjorde sikkerhed i betalingsrettigheder værdiløs. Nu har Miljø- og Fødevareministeriet fremsat et lovforslag, der i Storm Advokatfirmas optik løser problemet.

”Det har sat afslutningen af en hel række konkursboer i bero, så derfor er vi glade for, at landmandsfamilierne nu kan komme videre,” siger advokat Jens Axel Kruchov til Landbrugsavisen.dk.

Landsretsdommen fra juli sagde, at pant ved registrering hos Landbrugsstyrelsen ikke var tilstrækkelig. Kun en tinglysning kunne sikre pantet, lød det fra landsretsdommerne.

Det kritiserede Landbrug & Fødevarer, som påpegede, at det en dyr tinglysning skaber ekstra omkostninger hos de landmænd, hvor banken kræver sikkerhed i betalingsrettigheder. Som regel er det landbrug med tynd egenkapital, og ekstra omkostninger for denne gruppe landmænd er urimelig, mente Landbrug & Fødevarer.

Miljø- og Fødevareministeriet fremsatte i december et udkast til et lovforslag, som fremover skal gøre det lovligt at registrere pant i betalingsrettigheder hos Landbrugsstyrelsen.

Problemet med lovforslaget var, ifølge Storm Advokatfirma, at udkastet var på kant med grundloven, eftersom ministeriet foreslog, at den nye lov skulle have tilbagevirkende kraft.

Jens Axel Kruchov påpegede, at indtægten fra betalingsrettighederne i de ældre sager, hvor landmanden er gået konkurs før lovændringen, efter gældende lovgivning tilfalder konkursboet. Akkurat det landsretten fandt frem til i sin afgørelse juli 2017.

”Jeg mener, at vi som advokatfirma med landbrugsret som et vigtigt speciale, har pligt til at reagere, når vi ser et lovforslag, der kan være i strid med grundloven”, siger Jens Axel Kruchov.

Miljø- og Fødevareministeriet har nu tilpasset lovforslaget, så det er kun er i tilfælde, hvor eksempelvis banker efter landsretsdommen i juli har tinglyst pantet, at de har ret til betalingsrettighederne. Bankerne kan desuden gebyrfrit overføre tinglysningen til det nye registreringssystem.

”Vi er tilfredse med loven, for det er en nem og smidig måde at håndtere det for landbruget fremover”, siger Jens Axel Kruchov.

Gebyret for registrering af pant foreslår ministeren at hæve fra 525 kr. til 2250 kr. Det skyldes omkostninger til udviklingen af et nyt it-system, begrunder ministeren.

”Det er stadig billigere alt andet lige end at give halvanden procent i tinglysningsafgift”, siger Jens Axel Kruchov.

Miljø- og Fødevareministeriet skriver, at de årligt vil vurdere, om gebyrets størrelse skal hæves eller sænkes for at dække omkostningerne.

Faktaboks

Landbrugsstyrelsen har noteret ca.5.200 pantsætninger.

Der er altså tale om et stort antal landmænd, der med det nye system slipper for tinglysningsgebyret. Samlet er der pant i ca. 500.000 betalingsrettigheder, meldte Landbrugsstyrelsen sidste år.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle