Ambitiøse danskere på storlandbrug i Østeuropa: Her går det godt

FirstFarms har udsigt til en markant forbedring af årets resultatet.

To gode kvartaler i svinestaldene hos FirstFarms A/S, der de senere år også er begyndt på svineproduktion, luner mærkbart i regnskabet for det børsnoterede selskabs første tre kvartaler i 2019.

Selvom prisen på både slagtesvin og smågrise var under budget i 1. kvartal så har svinepriser over budget i både 2. og 3. kvartal sammen med en øget effektivitet i produktionen bidraget til et rigtig godt resultat for årets første ni måneder, som FirstFarms betegner som tilfredsstillende.

”Det går godt i FirstFarms. Vores køb af virksomheder de seneste år har skabt den forventede vækst. Vi ser nu effekten af vores ambitiøse og bæredygtige vækststrategi, og vi forventer et robust resultat for 2019”, siger adm. direktør Anders H. Nørgaard.

I årets første ni måneder fik FirstFarms en omsætning på 204,0 mio. kr., sammenlignet med 168,4 mio. kr. i samme periode i 2018, samt et EBITDA på 70,0 mio. kr. og et EBIT på 32,5 mio. kr. Sammenlignet med samme periode i 2018 er EBITDA og EBIT forbedret med henholdsvis 27,2 mio. kr. og 11,4 mio. kr. 

EBIT er driftsresultat før renter og skat. EBITDA er driftsresultatet før renter, skat, af- og nedskrivninger.

For hele 2019 fastholder FirstFarms de forhøjede forventninger, som selskabet meldte ud 20. oktober 2019. Der lød forudsigelsen på et EBITDA på 90-95 mio. kr. og et EBIT på 43-48 mio. kr. 

Meget stor forbedring

I 2018 landede EBITDA på 57 mio. kr. og EBIT på 26 mio. kr. Der betyder, at FirstFarms i år forventer en markant forbedring på mindst 58 procent i EBITDA og 65 procent i EBIT.

I negativ retning trækker aktielandbrugets høstudbytter lidt ned i forhold til budgettet på grund af et meget tørt år specielt i Rumænien. Samtidig har mælkeprisen også været lavere end budgetteret, mens den producerede mængde mælk har været på niveau med budget.

I juli i år købte FirstFarms det slovakiske landbrug Hospoda Invest A/S af fire danske landmænd, og selskabet indgår i FirstFarms årsregnskab fra 17. juli. Hospoda omfatter 2.300 søer med en årlig produktion af 75.000 grise, hvoraf 40.000-45.000 sælges som smågrise og 30.000-35.000 som slagtesvin. Desuden ejer og driver selskabet 1.500 hektar.

Samlet driver FirstFarms 19.500 hektar landbrugsjord, hvoraf cirka 8.500 hektar er ejet. 
FirstFarms har 4.800 søer, som fravænner 160.000 smågrise, og der sælges 100.000 slagtesvin om året.

Mælkeproduktionen består af 2.500 køer med opdræt, som leverer 25 mio. kg mælk om året.

FirstFarms A/S ejes af cirka 3.000 aktionærer, der primært er danske landmænd.
 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle