Assens Kommune skal være laboratorium for grødeskæring

Vandløb i Assens Kommune vil blive fulgt tæt i de kommende år, og de skal give ny viden om grødeskæringsmetoders virkning på at lede vand væk fra vandløb og den efterfølgende miljøtilstand.

Vandløb i Assens Kommune vil blive fulgt tæt i de kommende år, eftersom Promilleafgiftsfonden for Landbrug har netop givet tilsagn om støtte til et nyt forskningsprojekt med en samlet økonomi på syv millioner kroner.

Projektet er banebrydende, fordi det vil skaffe databaseret viden om forskellige grødeskæringsmetoders virkning på både evnen til at lede vand bort og miljøtilstanden i små vandløb - viden, som netop myndigheder og landbruget har efterspurgt i mange år.

Det skriver Assens Kommune i en pressemeddelelse.

Så stor en rolle spiller på vandløb

Små vandløb udgør cirka 75 procent af alle danske vandløb, og grødeskæring spiller en meget vigtig rolle for både afvanding af landbrugsarealer og for vandløbenes økologiske tilstand.

Forsøgene omfatter blandt andet forskellige metoder og tidspunkter for grødeskæring.

Målet er at undersøge, hvordan vandet bedst bliver ledt væk fra omgivende landbrugsarealer på en måde, så også vandløbets samlede miljøtilstand kan forbedres.

Giver hurtige resultater

Projektgruppen forventer, at forsøgene med grødeskæring allerede i løbet af de første par år vil bidrage med viden.

Resultaterne af forsøgene kommer til at omfatte videnskabelige målinger af vandføringsevnen - vandstand og vandføring - og målinger af vandløbets økologiske tilstand herunder planter, smådyr og fisk, som der er fastsat bestemte miljømål for.

"Den viden, projektet genererer, er en viden, som både landbruget og myndigheder vil få stor gavn af. Kommunerne vil kigge mod Assens Kommune, og også internationalt vil der være interesse for resultaterne", siger Dan Gørtz (V), udvalgsformand for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune.

"Vi har ikke kunnet dokumentere effekterne af forskellige grødeskæringsmetoder hidtil, og derfor er det fantastisk, at vi kan stå i spidsen for sådan et banebrydende projekt. Jeg håber, at landbruget vil bakke op om projektet".

Økonomisk er projektet ud over tilsagnet fra Promilleafgiftsfonden også støttet af HedeDanmark, Havørred Fyn og Assens Kommune.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle