Årets store IPM Plantetræf nærmer sig

LMO Plantetræf og IPM Plantetræf er i år slået sammen. Arrangementet bliver holdt tirsdag 9. juni klokken 10-19 hos IPM-vært Jeppe Mouritsen, Pebringsvej 5, 8700 Korning.

IPM handler om at vise omtanke i planteproduktionen og bruge så lidt kemi som muligt på det rigtige tidspunkt. Det bliver der rig lejlighed til at studere på det tre hektar store areal med forsøg i forskellige afgrøder ved Korning vest for Horsens.

Her kan man blandt andet se forsøg med plantetal og såtid, anvendelse af mikronæringsstoffer, placering af gødning samt svampestrategier i forskellige afgrøder. Derudover kan man se effekten af forskellige ukrudtsmidler og doser på udsået agerrævehale, gold hejre, alm. rapgræs samt markens øvrige ukrudtsflora.

I forsøg med vinterraps kan man se udvalget af de sorter, der er på markedet i 2015, samt høre en planteavlskonsulents vurdering af, hvor kraftige angreb af rapsjordlopper, der kan forventes i efteråret 2015.

Derudover er der tema om rug og proteinafgrøder som for eksempel hestebønner og ærter.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle