Agromek uden investeringer

Agromek i sidste uge af november holdes denne gang i en periode, hvor produktpriser har været faldende og mange landmænd venter på signaler om at prisbunden er nået i denne omgang samt at politikerne vil skabe erhvervet rimelige vilkår ved blandt andet at give mulighed for at bruge gødning i overensstemmelse med planternes behov.

Jeg tror at mange landmænd gerne vil gå ind i nye investeringer, men først vil se de positive signaler omkring både priser og rammevilkår.

Jeg forventer dermed ikke at en finansieringsstand som Nykredits vil summe af investeringsplaner i år – selvom vi gerne drøfter både generationsskifter og udvidelses- og renoveringsplaner.

Men, der er mange andre emner på agendaen for både landbrugere og os. Først og fremmest er det aktuelt at drøfte mulighederne i låneomlægninger fra den korte Tilpasningsrente til andre produkter, hvor obligationerne ikke skal sælges med så korte mellemrum. En kalkulation er jo forskellig fra bedrift til bedrift, fordi hver enkelt har forskellige aktiver, fremtidsplaner og økonomi. Men netop dette gør det vigtigt at lægge sin egen finansielle strategi.

Det hører også med i de umiddelbare overvejelser, hvad der er planerne for afdragsfrihed som en del af finansieringen.

Investeringer i maskiner finansieres i stigende omfang via leasing. Dette er en tendens jeg tror vil fortsætte, for det er både effektivt og ret billigt. Og samtidig bidrager det til at have maksimal finansiel reserve i selve bedriften, hvad er vigtigt i disse år med svingende priser på både produkter og mange omkostningsposter.

Pension skal man jo også tænke på i langt de fleste familier – og selvom situationen er forskellig afhængig af indtjeningen må man have en plan for det emne uanset de svingende indtægter. Og for selvstændige erhvervsdrivende er overgangsordningen ved at løbe ud, så det er særligt vigtigt nu.

Mon ikke der også af nogle bliver spurgt til marginaler, gebyrer og bidragssatser når vi møder kunderne på standen. Jeg er bestemt godt klar over at prisstigninger ikke er velkomne. Sådan har jeg det også selv, når jeg møder det hos mine leverandører. Så vil jeg gerne have at man har søgt at holde orden med omkostningerne og i øvrigt have en viden om hvad der ligger bag. Vi har reduceret omkostninger, men det kan ikke fjerne virkningen af udefra kommende krav, som betinger stigende bidragssatser. Jeg ved at mange har hørt forklaringerne – og at de drøftes individuelt. Men selvfølgelig kan det også drøftes på Agromek. Det vigtige for os er at have en leveringsevne og en leveringsvilje. Det tror jeg gælder alle udstillere – og i hvert fald har vi i Nykredit en vilje til at være i landbruget i dag og i morgen ligesom vi var der i går. Godt Agromek.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle