Turbulent kornmarked

Udsigten til en skuffende majshøst i USA sendte for en stund igen kornpriserne opad ¿ og gav en ny mulighed for delsalg. Nu er priserne igen sendt nedad. Raps- og kornafregningen er stadig genstand for debat.

8. oktober foretog det amerikanske landbrugsministerium (USDA) en markant nedskrivning af estimatet til den amerikanske majshøst. Majsmarkedet reagerede prompte og sendte priserne op med 15 pct. Hvedeprisen blev trukket med opad, og på Matif-børsen nåede prisen 227 euro ¿ tæt på den hidtidige toppris på 236 euro. På det fysiske danske marked nåede hvedeprisen for tredje gang siden høst op på 130 kr ., igen en mulighed for delsalg til en god pris.

Siden er det gået nedad. Matif-hveden ligger i skrivende stund på 212 euro, et fald på 15 euro, som har forplantet sig til det fysiske marked, hvor den opnåelige landmandspris nu er nede på omkring 120 kr. ¿ om end det også er muligt at få tilbudt en væsentlig lavere pris. Det kan ikke udelukkes, at prisfaldet på Matif "kun" er en dyb teknisk korrektion og dermed, at hvedeprisen "automatisk" igen vil søge mod nye højder i den nærmeste fremtid ... men det kan ikke garanteres.

Grundlæggende har jeg svært ved at se, at hvedeprisen kan finde et nedadgående moment, som kan bryde den kraftige støtte i 195 euro. Til gengæld er min opfattelse også, at hvis hvedeprisen igen skal mod nye (eller blot tidligere) højder, vil det kræve nye prisstøttende oplysninger - og de kommer ikke i øjeblikket. Tværtimod er eksporten ud af EU faldende - blandt andet presset ned af den styrkede euro over for dollaren.

Derfor fastholder vi også, at så længe det fysiske danske marked muliggør hvedepriser på omkring 120 kr., skal man få solgt op til 50 pct. høst. Det har de fleste vel efterhånden også fået gjort, hvis man i øvrigt er tilhænger af denne strategi - og mange også til højere priser end de nuværende!

På den længere bane er der fortsat muligheder - men stadigvæk ingen garantier - for, at vi igen vil se højere hvedepriser. Størst sandsynlighed knytter sig til foråret, når udsigten til ny-høst (og de tomme EU-lagre) i stigende grad vil øve indflydelse på prisdannelsen.

Således har hvedeavlen 2011 fået en dårlig start med sen såning i Nordeuropa, tørke i USA og - nok mest væsentligt ¿ en markant reduktion i tilsåede arealer i Ukraine og især Rusland. Derfor er KornBasens strategi på nuværende tidspunkt også at "gemme" de sidste 50 pct. af 2010-høsten til salg i det nye år.

Maltbyg

Maltbygprisen falder også - både på Matif og på det fysiske danske og franske marked.

Maltbygpræmien kan ydermere komme under pres i det nye år - med udsigten til, at en del af det reducerede hvedeareal vil blive erstattet af vårbyg. Dermed er der også en risiko for, at en (eventuelt) stigende kornpris vil blive absorberet af en faldende maltbyg-præmie.

På den anden side der også komme støtte til maltbyggen, hvis det viser sig, at en (overraskende) stor del af den danske maltbyg har problemer med spireevnen. Så også her kan prisudviklingen gå begge veje.

Derfor fastholder vi også anbefalingen om delsalg (kombineret med en alternativ foderbygpris) - selvom den opnåelige pris også her er faldet siden KornBasen startede anbefalingen om delsalg (50 pct.) af 2010-høsten.

Raps

Rapsen på Matif har flere gange forsøgt at komme op over den tekniske modstand i 390 euro ¿ uden held. Selv en stor indirekte prisstøtte fra USDA-rapporten kunne ikke sende prisen over 390 euro.

Rapsen mangler også prisstøttende nyheder - den dårlige høst og de lave lagre er indarbejdet i prisen. Råolien har ikke formået at holde det opadgående moment, ligesom rapsen har den lave dollar imod sig.

Som for hvede ser vi dog en solid bund i rapsmarkedet (omkring 350-360 euro) og ser fortsat muligheder for, at et stærkt sojamarked kan sende priserne op til en fornyet test af den - efterhånden - massive modstand i 390 euro.

Vi fastholder anbefalingen om at få delsolgt op til 50 pct. af rapsen i det nuværende marked. I virkeligheden skulle man sælge det hele - og i stedet købe halvdelen tilbage i form af futures. Det vil give et markant likviditetstilskud og indebærer en større "prisrisiko", end ved at fastholde halvdelen af den fysiske vare. Tænk over det!

Soja

Sojahøsten i USA skrider fortsat fremad i rekordtempo - omkring 85 pct. er nu høstet. Prisen er udsat for maksimalt høstpres, hvilket er medvirkende til, at modstanden i 330 dollar holder. Det synes dog kun at være et spørgsmål om tid, før sojaen igen forsøger sig opad. Dels hjulpet af en svag dollar, dels af stor efterspørgsel på soja på verdensmarkedet (= Kina). Vi anbefaler fortsat at få afdækket vinterens forbrug af sojaskrå nu - hvis det ikke allerede er gjort.

Kornafregning

Det ser ud til, at der nu er sat punktum for afregningsprincippet for spiret korn. Dermed kan det også konstateres, at Danish Agro fradrager væsentlig hårdere end f.eks. den anden store aktør, DLG.

For landmænd i f.eks. det "spiringsramte" Østsjælland betyder det i gennemsnit et tab på omkring 500 kr. pr hektar, og for nogle helt op til 1.000 kr. pr. hektar ved at levere kornet i høst til Danish Agro frem for DLG. Et forhold man desværre ikke var klar over, da kornet i høst blev tippet af hos Danish Agro.

Rapsafregning

Videncentret for Landbrug har netop offentliggjort resultatet af en undersøgelse af 24 spirede rapsprøver, hvilket viser en meget dårlig sammenhæng mellem indholdet af Frie Fedtsyre (FFA = uønsket) og spiringsgraden.

Lad os håb, at vore chefforhandlere (= landsudvalget) kan udnytte denne kendsgerning til at få lempet Europas mest restriktive fradrag for "spiret rapsfrø".

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle