Ballade i Økologisk Landsforening - generalforsamling erklæret ugyldig

Utilfredsheden ulmer i Økologisk Landsforening, hvor en ekstraordinær generalforsamling nu er erklæret ugyldig efter formelle fejl.

En ekstraordinær generalforsamling i Økologisk Landsforening 1. juli er efter medlemskritik erklæret ugyldig af foreningens bestyrelse. 

Samtidig aflyses den planlagte 2. ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 10. august 2021.

Det fremgår af et notat på foreningens hjemmeside.

Kritik med rette

I notatet erkender foreningens bestyrelse, at den ekstraordinære generalforsamling "med rette" er blevet kritiseret: Dels for at være varslet med forkert frist, idet der manglede et døgn, dels for, at bestyrelsen foreslog en dirigent fra bestyrelsens egen kreds, og desuden for, at "dagsordenen i klassisk forstand ikke fremgik af indkaldelsen, men alene på foreningens hjemmeside".

Uden hjerte

De to ekstraordinære generalforsamlinger skulle bl.a. have ført til ændringer af formålsparagrafen i Økologisk Landsforening, for at sikre, at det fortsat vil være muligt at søge offentlige projektmidler.

Ordlyden af de foreslåede nye formuleringer er dog bl.a. kritiseret for at være "uspiseligt, plagieret fra Landbrug & Fødevarers formålsparagraf og "ganske uden hjerte", som medlem Niels Ebbe skriver i et indlæg. Han mener, at  formand Per Kølster bør trække sig som formand for Økologisk Landsforening.

Per Kølster har allerede for et stykke tid siden svaret på denne del af kritikken. 

Det klare sammenfald af formålsparagraffer handler om, at ØL og L&F "står med nøjagtigt samme udfordring" og at det derfor har været naturligt for Økologisk Landsforening at lade sig inspirere af L&Fs jurdiske formulering, forklarer han i et indlæg.

"Derudover kan jeg gøre opmærksom på, at det er nøjagtigt samme ordlyd, som i det forslag, der blev fremsat i vinter," skriver Per Kølster bl.a.

Ulmende utilfredshed

I det økologiske baglandet har utilfredsheden med ledelsens dispositioner og bl.a. formand Per Kølster ulmet et stykke tid.

Tidligere på året, i marts, måtte et forslag på den ordinære generalforsamling om en helt ny, demokratisk struktur i Økologisk Landsforening, udskydes til næste år efter kraftig kritik fra en række medlemmer.

Beslutningen var for stor til at kunne træffes på en corona-ramt online-generalforsamling med tekniske problemer, mente mange medlemmer.

Møder i september

Bestyrelsen for Økologisk Landsforening understreger i notatet, at den finder det "af største vigtighed", at medlemmerne er inddraget i udviklingen af foreningens vedtægter.

Derfor henviser man til "de tidligere annoncerede medlemsdrevne møder i perioden fra september og ind i oktober plus en fælles drøftelse på et Teams-møde 6. oktober for alle medlemmer".

Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer Økologi har netop i år indgået tæt samarbejde om et nyt, økologisk Innovationscenter i Skejby.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle