Danskere vil helst have højtuddannede udlændinge til landet

Landbruget melder i stigende grad om mangel på kvalificeret arbejdskraft. Som branche ser man gerne til udlandet for at lukke hullerne. Men det er befolkningen skeptisk over for når det kommer til den lavtuddannede del af de udenlandske arbejdere.

Vi ser på det med mildere øjne, når der kommer højtuddannet og specialiseret arbejdskraft til Danmark for at arbejde, end når arbejdskraften kun er faglært eller slet ikke har nogen uddannelse.

Det udledes af en rapport om globalisering og udenlandsk arbejdskraft fra november 2018, der er udarbejdet af Landbrug & Fødevarer og Axcelfutures.

Her er over 1000 menesker blevet bedt om at forholde sig til, hvorvidt det er godt for dansk økonomi når henholdsvis højtuddannet, faglært og ufaglært arbejdskraft kommer til landet.

Der var en signifikant forskel i holdningen til den højtuddannede arbejdskraft kontra den fag- og ufaglærte arbejdskraft.

Men analyseres den holdning ud fra et rent økonomisk perspektiv, er der ikke meget at komme efter ifølge cheføkonom i Landbrug & Fødevarer, Frank Øland.

”Analyser peger på, at arbejdskraft, der kommer til landet, er en gevinst for samfundet. Uanset længden af uddannelsen. De betaler jo skat allerede fra første dag de er i landet", lyder det fra ham.

Han undrer sig over resultatet, når det holdes op mod nuværende situation på jobmarkedet, hvor ledigheden er yderst lav. Især i yderliggende kommuner.

”Det er lidt pudsigt, at det er de lavt uddannede, eller dem uden uddannelse, vi er mest skeptiske over for, når de kommer til landet. De kommer jo til landet og tager de jobs, danskerne ikke gider tage i øjeblikket", vurderer cheføkonomen.

Stjålne arbejdspladser

Forsker i arbejdsmarked og udenlandske arbejdere Jonas Felbo-Kolding peger på, at skepsissen over for lavtuddannet arbejdskraft fra udlandet, især kan komme fra danskere på samme uddannelsesniveau.

”Der kan være en fortrængningshypotese på spil, som politikerne er med til at holde i live, når de påstår, at udenlandsk arbejdskraft fjerner jobmulighederne fra danske arbejdere", lyder det fra Jonas Felbo-Kolding.

Spørgeundersøgelsens resultat kan i så fald risikere at stamme fra en frygt hos danske ufaglærte, der ikke ønsker at konkurrere med flere end højst nødvendigt.

”Følger man den logik, er de som er mest skeptiske over for den lavt uddannede udenlandske arbejdskraft, ofte mennesker, der i dag varetager de ufaglærte jobs. Netop fordi de er af den opfattelse, at udenlandske arbejdere vil være direkte konkurrenter til deres jobs og potentielt vil kunne 'stjæle' jobs fra dem”, lyder det fra ham.

Fleksibilitet er afgørende

”Højtuddannede vil typisk have nogle mere generelle kompetencer, som gør dem i stand til at varetage en forholdsvis lang række forskellige jobs. Det har man ikke som faglært eller ufaglært. Derfor er frygten, at når de udenlandske arbejdstagere kommer til Danmark for at arbejde på en fabrik for eksempel. Så vil de fjerne beskæftigelsesmulighederne for lavtuddannede danskere, der ikke bare kan finde jobs, der kræver en videregående uddannelse", fortæller Jonas Felbo-Kolding, KU.

I den hypotese vil det altså ikke være nær så ’farligt’, at en højt specialiseret medarbejder eller forsker kommer til landet, for han vil kun komme hertil, hvis der er mangel på lige netop hans kompetencer. Opfattelsen er, at hans tilstedeværelse er et resultat af en reel mangel på lige netop hans arbejdskraft, så han fortrænger ikke nogen, mener Jonas Felbo-Kolding.

Kun en teori

Men der er blot tale om en teori, der efter forskerens eget udsagn ikke har meget kød på sig.

"Når det er sagt, så er der kun begrænset videnskabeligt belæg for, at den her hypotese holder i en dansk kontekst. De analyser, der er lavet viser overordnet set, at udenlandsk arbejdskraft øger konkurrencen om ufaglærte jobs, men at den samtidig overordnet set skaber flere jobs", forklarer forskeren.

Ifølge L&F og Axcelfutures analyse, er det også lige under en femtedel af danskerne, der direkte mener, at udenlandsk arbejdskraft tager jobs fra danskerne. næsten 35 procent svarer, at det skaber flere jobs, når der kommer udenlandsk arbejdskraft.
 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle