Godkendelse er i hus: Energinet vil bygge syv nye gasanlæg til 773 millioner kroner

Klima-, Energi- og Forsyningsministeren har godkendt, at Energinet bygger syv nye anlæg, der skal sikre, at lokalt produceret biogas kan løftes op og transporteres rundt i landet. Det skal forhindre "biogaslommer".

Energinet kan nu gå i gang med at bygge syv nye anlæg i gastransmissionssystemet, som skal sikre, at den stærkt stigende biogasproduktion kan sendes rundt i landet og ikke risikerer at blive "lukket inde" i lokale afgreninger af gassystemet.

Det skriver Energinet i en pressemeddelelse.

Klima-, Energi og Forsyningsministeren har netop godkendt investeringen, der forventes at løbe op i tilsammen 773 millioner kroner.

Baggrunden er den eksplosive stigning i produktionen af dansk biogas, der i september sidste år fik Energinet til at se på mulige løsninger til at sikre anvendelsen af den store ekstra mængde af gas.

Den danske biogasproduktion har været stærkt stigende de seneste år og udgjorde med udgangen af 2022 34 procent af det samlede danske gasforbrug.

- Men samtidig med øget produktion, har energikrise, høje gaspriser, krigen i Ukraine og frygt for forsyningsproblemer ført til, at gasforbruget det seneste år er faldet markant. Det betyder, at der især i sommermånederne kan opstå situationer, hvor noget af den biogas, der bliver lavet rundt om i landet, vil overstige det lokale forbrug, det forklarer Peter Hodal, direktør for Gastransmission i Energinet.

- En del af produktionen af den grønne gas risikerer dermed at skulle neddrosles, eller at overskudsgas må brændes af, fordi den hverken kan bruges lokalt eller komme væk fra det lokale gassystem.

Her skal de nye anlæg ligge

Rundt om i landet er der områder (store cirkler), hvor der kan opstå ubalancer mellem biogasproduktion og lokalt gasforbrug. Nye anlæg (de gule prikker) gør det muligt at sende gas fra de lokale gasdistributionssystemer (hvide streger) ud på gastransmissionssystemet (mørkeblå streger) og rundt i landet. De nye anlæg kaldes af historiske årsager "tilbageførselsesanlæg", da gas hidtil nærmest kun er strømmet fra transmissionssystem til distributionssystem. Der er i dag fire anlæg (lyseblå prikker).
Foto: Energinet

Gassystem vendes på hovedet

Gassystemet blev oprindeligt bygget til at transportere naturgas fra Nordsøen ud til forbrugerne lokalt gennem mindre og mindre rør og under mindre tryk.

Men den grønne omstilling vender hele gassystemet på hovedet. Nu bliver gassen produceret rundt om i landet og sendt ind i de lokale gasrør, hvor trykket er lavt. For at det kan komme ud på gassens "motorveje" og videre rundt i landet, skal gassen komprimeres og trykket hæves. Den udvikling kræver helt nye anlæg.

Energinet arbejder desuden sammen med Evida, statens selskab for det danske gasdistributionssystem, på midlertidige løsninger, som på kort bane og inden de nye anlæg står klar, kan forhindre disse lokale overskud af biogas (biogaslommer) og eventuel afbrænding af gas, lyder det.

- Der findes desværre ingen snuptagsløsninger eller simple kompressoranlæg og lignende, som kan løse det. Men vi arbejder, så hurtigt vi kan, på både at bygge nye anlæg og undersøge, om der kan laves tekniske smutveje, så lokal biogasproduktion kan blive sendt rundt i landet og ikke risikerer at havne i lukkede, lokale gaslommer, siger Peter Hodal.

Folketingets ambition er, at al gasforbrug i Danmark skal være grønt i 2030, og at ingen boliger skal opvarmes med gas efter 2035.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle