Kvægformand: Ændret husdyrbekendtgørelse er dårligt nyt

Kvægstalde med faste drænede gulve er den eneste mulighed når der skal bygges kvægstalde i fremtiden. Det fremgår af den netop offentliggjorte, ændrede husdyrbekendtgørelse. En anden konsekvens er, at kvæggylle fra nye kvægstalde fremover ikke kan udnyttes i biogasanlæg. Landbrug& Fødevarer og Foreningen Biogasbranchen har nu bedt Miljø- og Fødevareministeren om at sætte BAT-kravene i bero.

I fremtiden kan der kun bygges kvægstalde med faste drænede gulve. Det er konsekvensen af den ændrede Husdyrgodkendelsesbekendtgørelse er netop blevet offentliggjort af Miljø- og Fødevareministeriet.

Miljø- og Fødevareminister, Jakob Ellemann- Jensen, har besluttet, at BAT-niveauet eller Best Available Technology, for nye kvægstalde skal sættes til 0,89 kg kvælstof, pr. m2, pr år. 

Det til trods for at Miljø- og Fødevareministeriet endnu ikke er færdig med en samlet undersøgelse af, hvilke staldtyper og miljøteknologier, der kan hjælpe med at reducere ammoniakudledningen.

"Det er stærkt kritisabelt, at landmændenes valgmuligheder i den grad begrænses. Det indsnævrer kvægproducenternes muligheder for at udvide eller bygge nyt til erstatning af en gammel stald", siger Christian Lund, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg til landbrugsavisen.dk.

"Ministeriet har ikke gjort andet end at fratage os valgmuligheder for at reducere ammoniakudledningen – de har pillet det ene virkemiddel efter det andet af deres egen liste over anerkendte virkemidler", siger han.

BAT på kvægejendomme er i forvejen en dansk overimplementering – der er ingen EU-krav om BAT på kvæg.

"Det er fuldstændig uacceptabelt at ministeren drage konklusioner på baggrund af en halvfærdig proces – særligt når ministeren har meldt ud at processen vil være helt færdig i løbet af 2019. Ministeren underminerer de grundlæggende principper bag fastsættelsen af BAT. Der bør være frit valg af staldtype indtil de nye gennemarbejdede BAT-vurderinger foreligger", siger Christian Lund.

Også dårligt nyt for biogas

De nye BAT-krav for kvægstalde er også dybt problematiske i forhold til at få mere biogas. Konsekvensen af de nye krav vil nemlig være, at kvæggylle fra nye kvægstalde fremover ikke kan udnyttes i biogasanlæg.

Det skyldes, at det med fastdrænede gulve anbefales at bruge sand i køernes båse. Men sand i gyllen giver store problemer for biogasanlæggene. Det eneste alternativ, staldforsuring af kvæggyllen kan heller ikke bruges til biogas.

"De nye BAT-krav modarbejder muligheden for at mindske udslippet af klimagasser fra kvæggylle, forbedre næringsstofudnyttelsen og mindske kvælstoftabet fra kvæggylle", siger Christian Lund, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg.

Derfor har Landbrug & Fødevarer og Foreningen Biogasbranchen nu sendt et brev til Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen med en forespørgsel om at sætte BAT-kravene i bero indtil den igangværende BAT-revision er færdiggjort.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle