Landbruget: Ministers ulveudspil er kun et lille skridt

Landbruget mener ikke, at regeringens nye udspil om problemulve for alvor løser problemerne for landmændene.

Hos landbruget, som er blandt de hårdeste kritikere af de nuværende begrænsninger for at skyde ulve, der truer husdyr, gør miljø- og fødevareministerens nye udspil om problemulve ikke det helt store indtryk.

"Det vil slet ikke løse problemerne for de berørte borgere og landmænd, og det kan vi selvfølgelig ikke bakke op om", siger viceformand for Landbrug & Fødevarer Lars Hvidtfeldt.

"Oplægget er et lille skridt i den rigtige retning. Men definitionen af problemulve er langt fra at opfylde behovet".

Han peger på, at det for landbruget er helt afgørende, at den nye definition af problemulv også gør det muligt for landmænd reelt at kunne beskytte deres dyr mod ulveangreb.

"Konkrete forbedringer ville være, at man også kan skyde ulven uden for indhegninger, hvor den klart stresser dyrene. Samt at vi ikke skal vente på det tredje ulveangreb, før der kan reguleres problemulve", siger han.

"Endelig så skal der - hvis det kræves, at ulven skal angribe bag ulvesikrede hegn - være tilbud om statsstøttede, ulvesikrede hegn i hele Jylland og ikke kun som i dag i et lille område syd for Holstebro", siger Lars Hvidtfeldt.

skal have ekstraordinært møde

Han ser derfor frem til Vildtforvaltningsrådets ekstraordinære møde 3. juli, hvor ulveforvaltningsplanen skal drøftes samlet.

Efter lang tids voldsom debat om ulveangreb lægger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) op til at skærpe definitionen af, hvornår de ellers fredede ulve er "problemulve" og derfor må skydes.

Så hvis en ulv gentagne gange kommer inden for 50 meters afstand af menneskelig beboelse, eller hvis den gentagne gange forcerer et "ellers velholdt hegn" for at dræbe husdyr, så skal den kunne skydes.

Tilladelsen til at skyde vil dog kræve konkret dokumentation fra borgere eller landmænd og fortsat godkendelse fra myndighederne

"Vi skal have en tydeligere definition af, hvornår en ulv optræder problematisk og unaturligt, og hvornår vi så kan regulere den - altså skyde den", siger ministeren til Jyllands-Posten.

Han vil torsdag præsentere tiltagene på et debatmøde i Ulfborg i Vestjylland.

FAKTA: Sådan er reglerne for at skyde ulve

Ulven er fredet, og de, der har følt sig truede, kan ikke bare skyde den uden grønt lys fra myndighederne, da ulven er omfattet af EU's habitatdirektiv, der indeholder et forbud mod at skyde den forsætligt.

Det betyder, at ulve kun kan reguleres/skydes under særlige betingelser, hvor Miljøstyrelsen kan give dispensation fra direktivets forbud.

Dispensationen kan gives, hvis der ikke findes anden løsning, og det ikke truer ulvens naturlige udbredelse.

* Begrundelsen for dispensation kan være hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed eller for at forhindre alvorlig skade på afgrøder, besætning, skove, fiskeri, vand og andre former for ejendom.

* Ulve skal være såkaldte problemulve, for at Miljøstyrelsen kan give dispensation til at regulere dem. Det kan foregå på følgende måde:

- Du oplever problemer med en mulig problemulv.

- Du anmelder hændelserne til den lokale ulvekonsulent hos Naturstyrelsen.

- Ulvekonsulenten vurderer i samråd med Miljøstyrelsen, om der er tale om en problemulv.

* Er der tale om problemulv, kan Miljøstyrelsen i mangel af andre løsninger give tilladelse til at regulere ulven.

/ritzau/

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle