Landbrugsstyrelsen genoptager 400 sager om landbrugsstøtte

En række sager genoptages i Landbrugsstyrelsen efter støttemodtagere ved en fejl har modtaget for meget de minimisstøtte. Det forventes at omfatte cirka 400 støttemodtagere.

Rigsrevisionen gav i maj en hård kritik af Landbrugsstyrelsens kontrol med fordelingen af EU's landbrugsstøtte. 

Nu er styrelsen gået i gang med oprydningen, og i den forbindelse er det kommet frem at hele 400 sager om landbrugsstøtte fra de sidste tre år skal genoptages.

Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse. 

Det forventes, at omkring 400 støttemodtagere har overskredet det såkaldte de minimis støtteloft.

Omkring halvdelen af sagerne vedrører beløb under 1.000 kroner, mens en mindre del af sagerne vedrører beløb over 100.000 kr.

De berørte støttemodtagere får løbende brev fra Landbrugsstyrelsen, oplyses det.

Sagerne skal tages op, fordi Landbrugsstyrelsens manglende kontrol med udbetalingerne har betydet, at der er en risiko for, at nogle landbrug kan have fået udbetalt for meget og uberettiget tilskud.

Landbrugsstyrelsen opgjorde tidligere de minimis-støtten per CVR-nummer. 

Det er tidligere kommet frem, at op mod 138 landmænd har kunne få udbetalt uberettiget støtte ved kunstigt at opsplitte deres bedrift i flere selskaber, fordi Landbrugsstyrelsen ikke har kontrolleret det bagvedliggende ejerskab af virksomhederne.

Fremover kontrolleres de minimis-støtteloftet på tværs af CVR-numre i de tilfælde, hvor støttemodtagere har flere virksomheder, skriver Landbrugsstyrelsen.

"På baggrund af Rigsrevisionens kritik er vi ved at gennemgå de enkelte tilskudsordninger og rette op på, hvis der er udbetalt for meget landbrugsstøtte. Det her er en helt naturlig konsekvens af det arbejde", siger direktør i Landbrugsstyrelsen Lars Gregersen i meddelelsen.

Styrelsen har også meldt ud, at man vil kræve uberettigede støttekroner tilbage.

"Vi er forpligtet til at forsøge at få de penge, som går over støtteloftet, tilbage. Ellers er det ulovlig statsstøtte", siger Lars Gregersen.

Ifølge Landbrugsstyrelsen, er styrelsen forpligtet til at genoptage og træffe nye afgørelser, når det viser sig, at der ikke har været hjemmel til at træffe afgørelserne. 

Der er efter Statsrevisorerne kritk startet en oprydningsproces i Landbrugsstyrelsen. Fødevareminister Rasmus Prehn (S) har sat gang i syv initiativer, der skal få styrelsen og udbetalingen af støttekroner på ret køl igen.

Faktaboks

Fakta: Hvad er de minimis-støtte?Statsstøtte til virksomheder er i udgangspunktet i strid med EU-traktatens art. 107. Mindre støttebeløb kan gives som de minimis-støtte i overensstemmelse med de minimis-forordningen og skal i så fald hverken indberettes til eller godkendes af Kommissionen.

Der findes et støtteloft for hvor meget støtte, der må gives til ”en enkelt virksomhed” i landbrugssektoren over tre regnskabsår. Indtil den 14. marts 2019 var det loft 15.000 euro (11.600 kr.) og blev herefter forhøjet til 20.000 euro (148.800 kr.).

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle