To landmænd klar i kulissen: I spil til at overtage kuldsejlet storstaldprojekt

ApolloThy skulle demonstrere, at Danmark er i stand til at producere grise i kæmpe målestok med god dyrevelfærd og lav miljøpåvirkning.

Der kommer dog ikke en stald på den planlagt grund i Thy, Egebaksande.

Selv ApolloThy-månestaldsprojektet lever dog stadig. En række landmænd har henvendt sig til konsortiet - der består af blandt andet Tican, Gråkjær og Teknologisk Institut, beretter projektleder Arne Grønkjær Hansen, Teknologisk Institut.

"Vi går efter at få en aftale med en, der allerede har en miljøgodkendelse til en større slagtesvinsproduktion, der kan passe ind i projektet", melder Arne Grønkjær Hansen.

Baggrunden for, at konsortiet leder efter en ny grund, er, at den oprindelige, planlagte byggegrund er solgt til naboejendommen Rosvang.

Søren Overgaard, der har været tovholder på Egebaksande-drømmen, erkender nu - efter i en måneds tids at have været tavs om projektet - at stalden ikke bliver til noget.

"Vi har ikke en byggegrund, så det er så enkelt", siger Søren Overgaard.

ApolloThy var det ene af to projekter, der fik del i de 14 millioner statslige kroner under månegrispuljen. Det blev offentliggjort på Agromek for knap et år siden.

Oprindeligt havde landmand Niels Jørgen Pedersen et betinget skøde og miljøgodkendelse på månegrisstalden, men handlen gik i vasken på grund af uenigheder om nogle vindmølleoptioner. I mellemtiden var miljøgodkendelsen indklaget til Fødevare- og Naturklagenævnet. Afgørelsen blev forsinket, i øvrigt på grund af udflytningen af ankenævnet, og så blev ejendommen købt af naboen.

Lige nu er der en håndfuld landmænd, der har meldt sig beredvillige til at føre projektet videre. To projekter, der begge er i Jylland og med opførelse af stald i umiddelbar nærhed af eksisterende produktion, arbejder konsortiet pt. videre med. Fælles for de to er desuden, at der allerede ligger en miljøgodkendelse klar.

Projektet i Thy omhandlede 9500 stipladser. De to projekter, der nu er i spil, vil være mindre, siger Arne Grønkjær Hansen.

Projektet skal være afsluttet i 2019. Som det ser ud lige nu, så er det realistisk at få stalden op at køre og være i gang med miljømålinger og dokumentation, der er centrale elementer i projektet, men selve afrapporteringen vil dog nok blive forsinket, siger projektlederen.

Ny lov skal fjerne tinglysnings-udgift fra tusindvis af landmænd 11. december · 14:38

Konsortiet har møde med GUDP under Landbrugsstyrelsen - som bestyrer midlerne - næste uge.

"Vi håber på grønt lys denne måned", siger Arne Grønkjær Hansen.

Fra GUDP er meldingen, at projektet stadig er i live.

"Det er korrekt, som det også er fremgået af medierne, at der pt. er nogle udfordringer og uvished omkring de fysiske rammer og lokaliteten for projektets gennemførelse, men GUDP-sekretariatet er i dialog med projektlederen om mulighederne for fortsat at gennemføre projektet," lyder det skriftlige svar fra GUDP til landbrugsavisen.dk.

Det tredje konsortium, som blev fravalgt i sidste del af processen, hed Intellifarm Plus. De meldte efter Agromek sidste år, at konsortiet fortsatte.

Siden har projektet dog stået stand by, beretter Hans Jørgen Pedersen, projektleder og adm. direktør for Agrifarm. Det skyldes, at de forskningsmæssige partnere i projektet gled fra, fordi de ikke var midler til udvikling og forskning. Tilbage var kun de rent kommercielle partnere. Stalden - der skulle opføres hos en landmand i Viborg Kommune som barmarksprojekt - er endnu ikke bygget, men Agrifarm arbejder selv videre med del-elementer i deres staldudvikling.

Deres oplevelse var, at de blev fravalgt, fordi de ikke havde en endelig miljøgodkendelse klar. Der var kun en screening, altså en forundersøgelse på plads. Der mangler stadig miljøgodkendelse for Viborg-projektet.

Konsortiet vil dog være klar til at samle handsken op, hvis ApolloThy fejler.

"Vi er altid klar, men vi kan ikke gøre noget, før vi ved, om det andet endeligt er dødt. Det må være den officielle udmelding fra GUDP, der afgør det", siger Hans Jørgen Pedersen, Agrifarm.

Det ville dog ikke være muligt at tildele midlerne til et andet konsortium uden ny udbudsrunde, lyder meldingen fra GUDP.

"Det er således ikke muligt at tildele midler til projekter, der tidligere har fået afslag, efterfølgende, hvis et projekt enten lukker eller pga. projektændringer ikke bruger det fulde tilsagnsbeløb," melder GUDP.

Tilbageløbsmidler kan dog - eventuelt - anvendes i kommende ansøgningsrunder, melder GUDP.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu