L&F satser på hjælp til selvhjælp i tørken

Med en håndsrækning fra politikerne, kan landmændene hjælpe sig selv og hinanden med de værste konsekvenser af tørken.

Tørken bliver værre og værre dag for dag for danske landmænd, og der var alvorlige miner, da Landbrug & Fødevarer onsdag havde set sig nødsaget til at holde et ekstraordinært møde i primærbestyrelsen for at drøfte tørke-krisen. Men bestyrelsen var også enige om, ikke at bede skatteyderne punge ud.

"Vi står ikke med hatten i hånden, vi vil hellere have hjælp til selvhjælp", siger Martin Merrild.

Efter at have drøftet et omfattende katalog af mulig hjælp besluttede man sig for at bede om hjælp på en lang række punkter:

  • Tilladelse til lavere grovfoderandel hos økologiske køer, på bedrifter der mangler grovfoder

Økologer skal i dag bruge mindst 60 procent grovfoder til køerne og det kan godt knibe at få høste nok i år. En lavere andel kunne eventuelt være 50 procent.

  • Tilladelse til at bruge biomasse fra brakmarker og bræmmer

I dag må man ikke fjerne biomasse fra brakmarker, og de må først bearbejdes efter 1. august. Men det er her og nu, man har brug for foder eller biomasse til biogas eksempelvis. Derfor ønsker man tilladelse til at måtte udnytte disse biomasser meget hurtigt

  • Suspension af efterafgrødekrav under visse vilkår

På grund af tørken kan det meget vel blive svært at etablere efterafgrøder til tiden i år. Udlægget er måske allerede dødt i høstede marker og det kan være meget svært at få nyt udlæg til at spire frem i tørken

  • Tilladelse til at ammoniakbehandle halm til foder

Der kommer til at mangle foder til dyrene. Det ses klart efter de første græsslæt. Ved at ammoniakbehandle halm, kan halmen udnyttes til dyrebart foder. Det er ikke tilladt under normale omstændigheder.

  • Hurtig accept fra kommuner til at bruge mere vand til vanding end man normalt har tilladelse til

Tørken har nu varet så længe, at landmænd har brugt deres vandindvindingstilladelse mange steder. DE har brug for mere vand, og L&F vil opfordre kommunerne til hurtigt at nikke ja, så der kan produceres foder til dyrene.

  • Fremrykket udbetaling af landbrugsstøtte

Normalt får landmænd EU-støtten udbetalt i december. Men ingen regler forhindrer, at man kan udbetale EU-støtten fra 16/10. L&F vil arbejde for at man udbetaler støtte a conto 16/10 og sender en restbetaling i december. Det kan hjælpe på landmændenes likviditet, som lider under lave udbytter og dermed lave indtægter

  • Længere momskredit og udsættelse af jordskatter

Også en udsættelse af, hvornår man skal betale moms og jordskatter, kan hjælpe på likviditeten

Koster ikke noget

Martin Merrild håber på politikernes velvilje:

"De forslag koster ikke skatteyderne noget. Renten er så lav, at en udsættelse af betaling reelt ikke har en omkostning for staten", forklarer Martin Merrild.

Det samme gælder for regler om brakmarker, efterafgrøder og ammoniakbehandling af halm.

"Det er jo ikke noget, der koster penge", understreger formanden.

Hjælp hinanden

Martin Merrild opfordrer samtidig til, at landmænd ser, om de kan hjælpe hinanden på den ene eller den anden måde.

"Jeg mener, at alle muligheder skal undersøges", siger Martin Merrild.

En måde kunne være ikke at nedmulde halm, hvis naboen mangler den til dyrene og halmkontrakter.

Landbrug & Fødevarers sekretariat kaster sig nu over at indfri de forskellige ønsker.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle