Ny model for kompensation til lavbunds- og vådområdeprojekter på vej

Der er en ny model med engangskompensation for arealkompensation til lodsejere i lavbunds- og vådområdeprojekter på vej

Som noget nyt forbereder Landbrugsstyrelsen nu, fra 2023 at indføre engangskompensation under en femårig tilsagnsperiode i stedet for en årlig kompensation i 20 år.

Som lodsejer (eller forpagter) kan man i dag modtage årlig arealkompensation i 20 år, når jorden indgår i et projekt, som er etableret af kommune eller af Naturstyrelsen.

Det meddelelser Landbrugsstyrelsen.

Med den nye ordning om engangskompensation, der erstatter den nuværende fastholdelse, skal man som lodsejer søge om tilsagn og udbetaling af engangskompensation samtidigt i én ansøgning.

Man skal kun søge om udbetaling én gang, det første år, men skal indberette arealet i yderligere fire år, det vil sige fem år i alt.

Kompensationen bliver udbetalt på én gang, efter det første tilsagnsår. Man skal derfor beholde jorden og indberette arealet i fem år for at kunne modtage kompensation. Landbrugsstyrelsen forventer, at man kan søge engangskompensation første gang i foråret 2024 for projekter, der afsluttes i 2023.

Igangværende vådområde- og lavbundsprojekter
Hvis du medvirker i et projekt, som etableres (afsluttes) i 2022, skal du, som hidtil, søge 20-årig fastholdelse senest den 31. august 2022, også hvis projektet først afsluttes efter udgangen af ansøgningsfristen men forventes afsluttet før årets udgang. 

 

Faktaboks

Kort om engangskompensation

  • Tilskud på 35.500 kr./ha som engangskompensation til permanente græsarealer
  • Tilskud på 82.500 kr./ha som engangskompensation til omdriftsarealer
  • Kun én ansøgning om både tilsagn og udbetaling, der indsendes i det første år
  • Tilsagnsperiode på fem år i alt med årlig indberetning i 5 år
  • Udbetaling af kompensation på én gang efter første år

Fra 2023 kan der ikke søges tilsagn om et særligt arealtilskud til naturarealer, selvom de indgår i et vådområde- eller lavbundsprojekt. Der er til gengæld mulighed for at søge tilskud til pleje af græs- og naturarealer på arealerne. Man vil også fremadrettet kunne søge direkte arealstøtte på arealer med vådområde- og lavbundsprojekter, hvis man modtager det i dag.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle