Nye regler: Ansøgninger om naturtilskud skal være mere præcise

Udbetaling af støtte kan ske hurtigere, når Landbrugsstyrelsen stiller nye krav til ansøgninger om tilskud til pleje af græs- og naturarealer.

Hvis man vil have tilskud til pleje af græs- og natur på sin bedrift skal ansøgningen fremover være helt præcis. Det er en af de nye ting i en bekendtgørelse, som Landbrugsstyrelsen har sendt i høring.

Indtil nu har man kunne indtegne 10 hektar og så skrive, at man kun ønskede tilskud til de ni hektar i skemaet. Fra 2019 indfører Landbrugsstyrelsen det fysiske areal og det, man søger tilskud til, skal være fuldstændig identisk.

"Vi indfører 1:1, fordi det er et krav i EU-reglerne, men også fordi det giver os mulighed for at automatisere udbetalingerne mere og dermed medvirke til at sikre en hurtigere udbetaling", skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Ny fleksibilitet

Da man ikke længere selv kan skabe fleksibilitet ved at indtegne større areal, end man søger støtte til, vil Landbrugsstyrelsen samtidig indføre 10 procent fleksibilitet på plejekravet.

Det vil sige, at man kan have delarealer på op til 500 kvadratmeter, som ikke plejes, men de må max udgøre 10 procent af hele arealet.

Fleksibiliteten vil gøre det muligt stadig at gøre plads til ekstensive arealer i ordningen.

L&F: Sørg for at IT virker

Hos Landbrug & Fødevarer ser viceformand Lone Andersen frem til, at landmænd får hurtigere udbetaling af støtte.

"Vi ser frem til et ansøgningssystem der sikrer hurtigere udbetalinger. Der er brug for et system, der sikrer at naturplejeres likviditet ikke presses som følge af lange sagsbehandlingstider", siger hun.

Lone Andersen mener dog ikke, det er optimalt, at ansøgningsrunden kommer til at blive kort henover sommerperioden.

"Det er meget vigtigt, at styrelsen kommer ud og fortæller om det nye system og også sikrer, at der kommer nogle fagfolk fra erhvervet ind og tester systemet inden det rulles ud", siger hun.

Endelig advarer hun mod, at der bliver overgangsudfordringer fra det nuværende system til det nye.

"Det er vigtigt, at der kan sikres en fortsat pleje af de arealer, som landmænd plejer i dag til gavn for natur og biodiversitet og at IT-systemets krav om 1:1 indtegning ikke bliver en stopklods i forhold til arealer med høj naturværdi, men som er svære at tegne præcist ind", siger hun.

L&F vil nu skrive deres bekymringer i et høringssvar til Landbrugsstyrelsen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle