Overskuddet og omsætningen er skrumpet for sædfirma

Hatting KS lander positivt resultat, selv om omsætningen er faldet.

Hatting KS, der beskæftiger sig med salg af ornesæd, serviceudstyr og det, der under ét kaldes 'Farm Supply'-produkter til danske svineproducenter, har netop offentliggjort sit regnskab, der viser et overskud på 14,4 mio. kr.

Selv om der er tale om en nedgang på 25 pct. i forhold til året før, så finder ledelsen resultatet tilfredsstillende. 

I 2018 var resultatet på 19,2 mio. kr. og selskabet, der er ejet af Danish Agro og har tidligere koncernchef Christian Junker som bestyrelsesformand, havde forventet, at resultatet i år var på nogenlunde samme niveau.

Samlet set er omsætningen i 2019 på 239 mio. kr. mod 271 mio. kr. året før. En del af forklaringen på den faldende omsætning og stigende produktionsomkostninger er indførelse af genforsyningsaftalerne i 2018, der ikke har påvirket indtjeningen.

Genforsyningsafgifterne, der opkræves på vegne at DanBred P/S, indgår ikke i omsætningen - modsat de tidligere VSP-afgifter. 

Ingen penge sat af til erstatning

I forbindelse med PRRS-udbruddet på Horsens afdelingen i juli 2019 har en række kunder rettet søgsmål med krav om erstatning for smitte med PRRS

Det er dog ledelsens opfattelse at Hatting ikke er ansvarlig og dermed heller ikke erstatningsansvarlig for den smitte med PRRS, som ramte kundernes besætning.

Selskabet har derfor ikke indregnet et erstatningsbeløb i årsrapporten. 

Regnskabet viser en samlet egenkapital på 161 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til sidste års regnskab, hvor egenkapitalen lå på 147 mio. kr. Selskabet forventer en tilfredsstillende indtjening i 2020 på lidt højere niveau.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle