Retssager efter kornhandels kollaps vil trække ud i årevis endnu

Det er to år siden, at kornhandelsselskabet BMG kollapsede efter der blev opdaget uregelmæssigheder. Kuratorer forventer først afklaring af det juridiske efterslæb om endnu to år.

Hvem havde ansvaret for, at der kunne foregå økonomisk uregelmæssigheder i kornhandelsselskabet BMG i årevis?

Det svar har de mange landmandskunder, der tabte millioner af kroner på kollapset tilbage i februar 2019 ventet nu over to år på. Og de kommer til at vente længe endnu, viser en ny informationsskrivelse fra de tre kuratorer, der står med oprydningen i det konkursramte BMG fra Randers.

De tre kuratorer, der alle er advokater og indsat af skifteretten, anlagde sidste år erstatningssager mod den tidligere revisor og også den tidligere bestyrelse og ledelse med krav mod hver af parterne på 43 mio. kr. i erstatning til kreditorerne. Også Spar Nord, der måtte indkassere et tab i tilsvarende millionklasse, har anlagt sager med krav om erstatning.

Sagerne blev anlagt, efter kuratorernes gennemgang af BMG's økonomi efter den overraskende konkurs viste, at der var manipuleret i regnskaberne gennem mange år. Formentlig helt tilbage til 2012.

Over årene voksede manipulationerne, der foregik ved, at der blev indtastet falske ordrer, bogført forkerte lagerbeholdninger og tilbagedateret betalinger - indtil det altså i februar 2019 kom for en dag og hele korthuset BMG væltede. Alt sammen udført af en enkelt direktør og ejer. Nu skal en række retssager altså afgøre, om det var andres ansvar at få ham stoppet - og om de er ansvarlige rent juridisk og økonomisk.

Disse sager vil dog trække ud, fremgår det af kreditorinformationen. 

"Retssagen mod revisor forventes snarest berammet til hovedforhandling ved Retten i Randers. Da der skal afsættes 12 retsdage til hovedforhandling af de sambehandlede sager, kan hovedforhandling næppe forventes at blive gennemført før i 2023", skriver kuratorerne.

Sagerne mod ledelsen og revisor, anlagt både af banken og konkursboet skal nemlig slås sammen. Også en af Spar Nord Bank anlagt retssag mod en række udenlandske forsikringsgivere, hos hvem banken
havde tegnet en kriminalitetsforsikring, skal sambehandles med ovennævnte tre sager, fremgår det.

Revisor har erkendt ansvarspådragende, men vil frifindes

Der bliver altså rigeligt for dommerne i Randers at tage stilling til, når de skal vurdere, om den tidligere direktørs foretagne manipulationer i BMG's regnskaber var så grelle, at det burde have været opdaget af ledelse, bestyrelse og revisor.

"I sagen mod revisor har revisor som led i en procesaftale anerkendt at revisionen af årsrapporterne for
2016 og 2017 var ansvarspådragende for så vidt angår en række væsentlige poster i årsrapporterne. Revisor fastholder dog fortsat, at der skal ske frifindelse, da revisor bla. ikke anerkender, at revisionen har påført tab", skriver kuratorerne.

Hvordan ledelsen og bestyrelsen stiller sig over for kravet om erstatning, nævnes ikke i kreditorredegørelsen. Tidligere har bestyrelsesmedlemmerne dog afvist over for LandbrugsAvisen, at de skulle have et ansvar.

Ud over de civilretlige søgsmål, når det gælder ansvar og erstatning, så har Østjyllands Politi også gennem snart to år efterforsket, om der rent strafferetligt er grund til at køre en sag mod en eller flere personer med tilknytning til BMG. Endnu er efterforskningen dog ikke afsluttet, men politiet har tidligere oplyst til LandbrugsAvisen.dk, at flere personer er sigtet i sagen.

Til sidst har en række landmænd og tidligere kunder eller leverandører til BMG anlagt en række retssager omkring de økonomiske vilkår efter konkursen. Her afventer flere af sagerne også datoer for, hvornår dommerne skal vurdere sagerne.

Emneord

BMG

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle