Større Jordbrug snart klar til at præsentere individuelle klimaregnskaber

Individuelle klimaregnskaber og selvdokumentation på de store land- og skovbrug kan skabe nye muligheder for Større Jordbrugs medlemmer. Det forudså Større Jordbrugs formand Christina Ahlefeldt-Laurvig på årsmødet mandag.

Efter et års intenst arbejde med klimaregnskaber på en række store, kombinerede land- og skovbrug, er L&F's sektion for Større Jordbrug klar til at præsentere resultatet i 2021.

Det sagde sektionsformand Christina Ahlefeldt-Laurvig ved årsmødet i Større Jordbrug mandag.

"Jeg glæder mig meget til, at det skal rulles ud i 2021. Jeg tror på, vi har sat noget godt i gang. Noget, som kan sikre os et godt udgangspunkt den dag, regeringen for alvor begynder at stille klimakrav til landbruget. For den dag kommer. Vi kan ikke krybe uden om", sagde hun blandt andet.

Selvdokumentation

"Med klimaregnskaberne kan vi dokumentere de tiltag, vi har gjort. Og vi får samtidig sikret os en model, hvor de større jordbrug og kombinerede ejendomme kan få taget højde for de særlige forhold, der findes på vores bedrifter", sagde Christina Ahlefeldt Laurvig.

Hun betegnede initiativet som 'et klart signal om, at vi tager vores ansvar på os".

I beretningen beklagede Christina Ahlefeldt-Laurvig, at corona-epidemien har sat turisme- og oplevelsesøkonomien, som mange større ejendomme har etableret i deres historiske bygninger, 'eftertrykkeligt i stå'.

"Vi har kæmpet hårdt politisk for at få politikernes øjne op for, at turisme er mere end københavnske hoteller. Og vi har kæmpet hårdt for at få L&F’s øjne op for, at landbrug er meget mere end planteavl og husdyrproduktion", sagde formanden, som beklagede, at forhandlinger om erstatning og hjælpepakker her under coronakrisen for ofte trækker i langdrag eller 'crasher' på baggrund af politiske uenigheder.

"Det er vel ikke for lidt sagt, at der ganske enkelt mangler en fundamental ordentlighed i vores politiske system. Det, der foregår, har store menneskelige konsekvenser, som ofte glemmes. Og det har konsekvenser for livet på landet", sagde Christina Ahlefeldt Laurvig.

Efter den mundtlige beretning, der var optaget på forhånd, glædede hun sig dog over, at der nu er indgået aftale om erstatning til minkbranchen.

Virtuelt årsmøde

Årsmødet for Større Jordbrug var i år virtuelt med ca. 90 deltagere og Christina Ahlefeldt-Laurvigs mundtlige beretning var optaget på forhånd hjemme på hendes landbrug, Oreby og Berritzgaard Gods ved Sakskøbing på Lolland.

Da den filmede beretning var aflagt, gik årsmødet over i live debat cia chat fra studiet på Axelborg, hvor sektionen bl.a. havde besøg af L&F-formand Søren Søndergaard og erhvervspolitisk direktør Morten Boje Hviid, Landbrug & Fødevarer.

Ny næstformand

Udvalget for Større Jordbrug har efter årsmødet konstitueret sig med Christina Ahlefeldt-Laurvig som formand og Søren Wümpelmann-Juhl som næstformand. Han afløser Nicolas de Bertouch-Lehn

Søren Wümpelmann-Juhl blev på selve årsmødet valgt til Udvalget for Større Jordbrug uden modkandidater.
Malthe C. Holst genopstillede ikke og fik stor tak og mange varme ord med på vejen af formanden.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle