Video: Godt landmandskab tjener klimasagen

Klima, natur, miljø, medarbejdere og økonomi. Der er mange bundlinjer, når man er kåret som Fremtidens Landmand inden for bæredygtighed.

Før hed det godt landmandskab, nu hedder det klimalandbrug. Sådan konkluderer mælkeproducent Jesper Arnth, Vittarpgård, rundt i forhold til jagten på et mere bæredygtigt og klimavenligt landbrug. Og han kan faktisk dokumentere, at han er en af de mælkeproducenter, som ligger bedst rent klimamæssigt, for det viser tallene fra Arlas klimatjek.

På Vittarpgård udleder køerne 0,93 kg CO2 pr. liter mælk. Det er et godt stykke under Arlas landmænds gennemsnitlige CO2-udledning på 1,15 kg CO2 pr. liter mælk, som i øvrigt er langt under det globale gennemsnit.

"Der er mange forhold, der bliver målt på, men det, som batter allermest, er foderet. Det har altid været godt landmandskab at effektivisere foderproduktionen, og nu kan man så også høste goodwill på klima, når man gør det", siger han.

Mindsker spild

Foderoptimering betyder både mindre spild og bedre udnyttelse af foderet i koen. Dermed bliver udledningen af klimagasser pr. kg mælk mindre.

Han erkender, at Arlas klimatjek har fået ham til at ændre fokus på foderoptimering og grovfoderproduktion. Kraftfoder bruger han mindre af.

"Vi regner både i FEN og i MJ for at se, om der er nok energi i stakken, og så kan vi spare på indkøbene. Vi går også meget op i ensileringstab, ikke kun ved sammenkøring af ensilagen, men også ved brug af ensileringsmidler for ikke at spilde tørstof", forklarer han.

I dag har Jesper Arnth Jensen en foderudnyttelse på hele 98 procent.

CowConnect

Teknologien er også taget i brug. Med CowConnect på fuldfoderblanderen sikrer han, at blanderecepten følges nøje, når fuldfoderet blandes. Når han hver dag præcist kender fuldfoderets sammensætning og kvalitet og samtidig ved fra Arla, hvor meget mælk det blev til, kan han følge udviklingen i DMS og hver dag lære at optimere foderet.

"Klimatjek gælder for 12 måneder, men CowConnect giver oplysninger i DMS dagligt, og der er meget store udsving igennem et år", siger han.

Alle hjørner udnyttet

Det er ikke kun foderet, der er optimeret på Vittarpgård. Det er hvert eneste hjørne af gårdens bygninger. Jesper Arnth er femte generation på gården og overtog den fra sin far for seks år siden i et ’clean cut’. Ikke noget med glidende generationsskifte.

Dengang var der 260 køer, i dag er der 540 køer. Gården er udviklet ud fra, at der var et stort malkecenter med en DeLaval malkekarrusel med 40 pladser.

"Kvierne er kommet over på en gård 1,5 km væk, og så har vi valgt at bruge hvert eneste hjørne og fået plads til 540 køer. Vi spilder heller ikke pladsen", siger han.

Det har i første gang været mælkeproduktionen, der er investeret i frem for jord.

"På sigt vil jeg måske gerne have mere jord, men vi har startet med at investere i køerne - i driften, som vi skal tjene pengene på", understreger han.

Mere end klima

Jesper Arnth er meget bevidst om, at bæredygtighed ikke kun er et spørgsmål om klimabelastning. Han peger på, at økonomien også skal være bæredygtig, for ellers holder det hele op på et tidspunkt.

Bæredygtighed handler også om social bæredygtighed, for eksempel omsorg for medarbejdere og omtanke for andre i samfundet. Og det handler om natur og biodiversitet. Kvierne bliver sendt ud i enge, hvor de selv kan hente græs. Det giver flere gevinster, bl.a. naturpleje. Varde kommune har hegnet arealerne, for at kvierne kan lave natur og biodiversitet.

"Det er også en billig måde at have dem. Man kan dog ikke bare lade dem gå hele sommeren, de skal stadig flyttes tit, både for ikke at få lungeorm og for at sikre, at de har græs nok", siger han.

Energiudnyttelse

På energiområdet er Jesper Arnth også med. Han leverer gylle til biogas, hvilket mindsker udledningen af klimagasser, og han har andel i en vindmølle. Dertil kommer planer om 60 hektar solceller.

"Nogle af vores arealer er lagt ud til BNBO’er (boringsnære beskyttelsesområder, red.), hvor vi ikke må sprøjte afgrøderne. Det er til dels lavbundsjorder, som måske også skal ud af omdrift for klimaets skyld, men vi må gerne sætte solceller op og producere energi. Vi spiller med på kommunens ønske om, at vi ikke må sprøjte, men prøver at få noget andet godt ud af det til gengæld", forklarer han.

Han gør i det hele taget meget ud af at udnytte ressourcerne og energien optimalt. Han genanvender vandet i stalden til skyllevand og bruger 3 trins køl med brøndvand, isbank og waterchiller. Desuden udnytter de varmen fra mælken til at varme vandbeholderen og stuehuset op.

"Jeg er en ung landmand og vil spille med på hele den her række af krav, der kommer. Jeg har livet foran mig, så det kan svare sig at investere. Var jeg ældre, ville det være sværere. Så skulle jeg jo overveje, om jeg skulle investere eller afvikle, når der kommer nye krav", siger Jesper Arnth.

 

Faktaboks

Derfor er han kåret

  • Jesper Arnth er kåret som Fremtidens Landmand i kategorien bæredygtighed, fordi han arbejder med bæredygtighed på mange felter. Dels ligger han i toppen i Arlas klimatjek som en af dem med laveste CO2-udledning pr. kg mælk. Dels arbejder han bl.a. gennem digitalisering for effektivisering af sin fodring, som er det, der batter mest på klimasiden. På gården sørger han for at genanvende energi, vand med mere i alle sammenhænge, hvor det er muligt. Samtidig har han ja hatten på, også når myndighederne kommer lidt ubelejligt med nye krav – han får eksempelvis 80 hektar i BNBO-område. Her vil han have solceller.
  • Bæredygtighed handler også om social bæredygtighed, og der er af og til flexjobbere på bedriften, ligesom han drager omsorg for alle medarbejdere. 

Vittarpgård

  • 540 køer, holstein, leverer 6,3 mio. kg mælk til Arla
  • Malker 3 gange dagligt i DeLaval malkekarrusel med 40 pladser
  • Non GM og et-hjertemælk
  • 300 hektar, køber foder af maskinstationen på til en på forhånd aftalt pris baseret på FE/Mj, har købt 2,7 mio. 
  • Leverer gylle til biogas, andel i vindmøller
  • 9,5 medarbejder, lejer en ud, en på skole – arbejder hver 3. weekend, arbejder selv hver lørdag morgen og evt. søndag nat
  • Jesper Arnth (38). Gift med Nina, der er skolelærer 
  • 3 børn: Carl 7, Ellen 4, Johannes 1

Emneord

video

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle