37 mio. kr. venter i tilskud til kvægbrug

En ny tilskudspulje stiller 37 mio. kr. til rådighed for miljøteknologier til kvægbrug.

Går du med planer om at indføre fasefodring, udskifte staldbelysningen til LED eller etablere gylleforsuring, bør du kaste et blik på en ordning, som starter 1. oktober.

Her åbner ansøgningsrunden for tilskud til Miljøteknologi 2019 - Kvæg og Gartneri, som samlet set rummer 50 mio. kr., hvoraf de 37 mio. kr. er øremærket til kvægbrug.

Kvægbrugets 37 mio. kr. fordeles på 19 mio. kr. til reduktion af ammoniakudledningen ved malkekvæg, tre mio. kr. til reduktion af ammoniakudledningen ved slagtekalve samt 15 mio. kr. til reduktion af energiforbruget.

Ansøgningsrunden løber fra den 1. oktober til den 3. december 2019.

Herunder er eksempler på teknologier, som man kan opnå tilskud til på kvægbrug:

  • Gylleforsuringsanlæg til malkekvægsstalden eller slagtekalvestalden
  • Teltoverdækning af gylletank til kvæggylle
  • Udstyr til automatisk fodring med fuldfoder
  • LED-belysning i stalden
  • Varmegenindvinding fra mælkekøling
  • Udstyr til fasefodring af malkekøer og slagtekalve
  • Udstyr til overvågning af drøvtygning og sygdom

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle