Afgrøderapport: Europas vintersæd står stærkt

Afgrøderapport fra EU fortæller om vinterafgrøder, der har det godt efter den milde vinter. Udsigt til største hvedelagre i otte år.

I går udsendte EUs enhed for overvågning af afgrøder, MARS, rapporten for marts. Den fortæller, at   vinterafgrøderne i EU generelt er i god stand efter den milde vinter, skriver Jyske Markets i en vurdering af rapporten.

I Frankrig ventes afgrøderne at have optimale betingelser forud for vækstsæsonen, hvor afgrødernes udvikling gennemsnitlig vurderes at være 15 dage foran de seneste to år.

De gennemsnitlige udbytter i hvede ventes at falde til 59,6 hkg pr. hektar, og det er en tilbagegang på 4,7 procent i forhold til sidste år, men stadig over gennemsnittet for de seneste fem år på 58,2 hkg pr. hektar.

Dermed er der udsigt til endnu en stærk europæisk hvedehøst, som igen vil bidrage til en stigning i de i forvejen store hvedelagre. Sammen med en svag eksport, estimerer Europa-Kommissionen at hvedelagrene medio 2017, vil blive de største i otte år.

Problemer i Polen

MARS gør også opmærksom på, at der er enkelte steder, hvor der er lidt problemer.

I Polen ventes en nedgang i udbytterne på omkring 10 procent, efter at frost i januar har beskadiget afgrøderne, som følge af der ikke var et snedække til at isolere.

Også Ukraine har sine kvaler, fordi et tørt efterår ikke gav afgrøderne den bedste start, og såningen i nogle områder derfor blev forsinket helt hen til december, som var usædvanlig mild. Vejret skiftede hurtigt rundt og i januar oplevede man en række steder i landet efterfølgende hård frost ned til minus 20 grader, hvor mangel på snedække også var hårdt ved afgrøderne. Meldingerne er lidt spredte, men det frygtes at 30-40 procent af vinterafgrøderne skal sås om, og må erstattes af vårafgrøder med lavere udbytter til følge.

De generelt gode konditioner for afgrøderne over vinteren, får flere organisationer til at forvente en tidlig høst. Men som altid er der grund til besindighed, for meget kan stadig kan ske frem til høst.

Kommer der i sidste ende rent faktisk en tidlig høst, frygtes det at skabe lagerproblemer for landmænd, som stadig har sidste års høst liggende på lager. Fortsætter vejret med at arte sig fornuftigt rundt omkring i Europa de kommende par måneder, er der således risiko for, at der kan komme et tidligt salgspres fra sidste års afgrøder.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle