Arla vinder retssag over andelshavere

Den årelange strid om otte centrale Arla-dokumenter, som fem folkevalgte Arla-leverandører og medlemmer af repræsentantskabet har forsøgt at få aktindsigt i, er nu blevet afgjort.

Kendelsen er nu faldet, efter fem andelshavere og Arla tørnede sammen i Retten i Aarhus 14. december 2021, og den er faldet ud til Arlas fordel.

De fem andelshaveres "begæring om edition (udlevering, red.) under den isolerede bevisoptagelse tages ikke til følge", lyder det i kendelsen.

Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter skal på vegne af de fem andelshavere betale 40.000 kroner til Arla i sagsomkostninger inden 14 dage, lyder det videre.

Kort fortalt ønskede de fem andelshavere svar på otte spørgsmål. De overordnede temaer var mere indsigt i tillæg for specialmælk, hvilke leverandører der kan få de tillæg – og hvorfor – samt hvordan man kontrollerer, at leverandørerne overholder de ekstraordinære krav til specialmælk.

”Vi har modtaget kendelsen, og resultatet er, som vi forventede. Arla håber, at sagen nu er afsluttet, og at vi alle kan se fremad sammen. Jeg ser frem til et godt samarbejde med hele vores repræsentantskab for at sikre Arlas fortsatte succes", siger Arlas bestyrelsesformand, Jan Toft Nørgaard, i en skriftlig kommentar til kendelsen.

Arla meddeler samtidig, at selskabet ikke har yderligere kommentarer til kendelsen på nuværende tidspunkt.

Ingen nedskrevne principper for mælkeafregninger

Jan Toft Nørgaard, bestyrelsesformand for Arla Foods siden 2018, var også en tur i vidneskranken under retssagen 14. december 2021. Han forklarede, at der ikke findes nedskrevne principper for afregning af mælkepris, så derfor kan det primære dokument, som de fem andelshavere efterspørger, ikke udleveres, fordi det ikke findes.

De manglende nedskrevne principper for afregning mente dommer Jimmy Bøgh Veitland, at han ”havde svært ved at se for sig" og spurgte Jan Toft Nørgaard, hvordan man så gør.

"Vi har en åben dialog i Arla, hvor vi har et levende demokrati. Her bruger vi vores organer til en god og konstruktiv debat,” sagde Jan Toft Nørgaard med reference til lokale kredsmøder og hele vejen op til repræsentantskabet.

"Kun en sludder for en sladder"

Mælkeproducent Bent Lund var også i vidneskranken på vegne af de fem andelshavere 14. december 2021. Han påpegede blandt andet, at han som en del af repræsentantskabet havde efterspurgt mere nedskrevet materiale om principperne bag tillæg.

”Men det har jeg ikke kunnet få. Kun en sludder for en sladder”, sagde Bent Lund og forklarede senere, hvorfor dem fem andelshavere ønsker større indsigt:

”Jeg vil gerne kunne stemme ja til Arlas årsregnskab med god samvittighed. Jeg ville heller aldrig sætte min underskrift på et dokument, hvor jeg ikke forstår eller kan se, hvad jeg juridisk har ansvar for. Her har jeg som repræsentant også en forpligtelse over for mit bagland”.

Fire ud af de fem andelshavere er valgt til repræsentantskabet for første gang, hvor de ifølge Bent Lund har siddet siden marts 2019.

Bekymret for højere transparens

Hos Arla mente man i Retten i Aarhus, at de otte spørgsmål allerede er besvaret efter bedste evne, når selskabet samtidig ønsker at værne om fortrolige oplysninger om betalinger af leverandører og andre forretningshemmeligheder.

Det skyldes, at konkurrenter og kunder vil kunne udnytte en højere grad af transparens om Arlas interne processer. Derfor afviser Arla at udlevere yderligere dokumenter.

Adspurgt af Arlas egen advokat påpegede Jan Toft Nørgaard også, hvordan Arla har behov for at holde kortene tæt til kroppen, når det kommer til at dele detaljer om afregning til leverandører og forretningsudvikling. 

”Jeg har oplevet, at hvad jeg havde sagt på en talerstol, det var blevet refereret ordret uden for det lukkede forum 20 minutter senere. Sådan er det i dag, hvor man kan optage alt på en telefon. Det var anderledes for 20 år siden, og påvirker muligheden for transparens”, sagde Jan Toft Nørgaard og understregede, at eksemplet ikke var i relation til retssagen.

Faktaboks

Her er, hvad de fem andelshavere ønsker svar på:

  1. Rekvisiti pålægges at udlevere til Rekvirenten bestyrelsens indstilling og Repræsentantskabets fastsættelse af de overordnede retningslinjer for 1) principper for anvendelse af tillæg (tildelingsprincipperne) og 2) mælkeafregning gældende for årene 2017, 2018, 2019, 2020, der er udarbejdet og vedtaget §8.1 og 8.2
  2. Rekvisiti pålægges at udlevere til Rekvirenten den bestyrelsesbeslutning, der for årene 2017, 2018, 2019 og 2020 bestemmer 1) principper for anvendelse af tillæg (tildelingsprincipperne) og 2) særlige tillæg til dækning af meromkostninger, som ifølge særlige krav til produktionsforhold, mælkekvalitet og markedsbestemte tillæg og fradrag, er udarbejdet og vedtaget i henhold til Arla-vedtægtens S, 8. 1.
  3. Rekvisiti pålægges at udlevere, i det omfang det foreligger, oversigt over indvejningen (i kilo) af de forskellige mælketyper, inklusive standardmælk, for hvert geografisk område jf. Arla vedtægtens § 9.1 for af hvert af årene 2017, 2018, 2019 og 2020, samt hvilke beløb, der i samme periode i hvert geografisk område årligt er udbetalt herfor.
  4. Rekvisiti pålægges at udlevere til Rekvirenten kopi af den bestyrelsesbeslutning, der i 2017, 2018, 2020 ligger til grund for 1) udvælgelse til non-GMO mælkeleverandør og 2) afregning af non-GMO tillæg inden for de enkelte Arla medlemslande.
  5. Rekvisiti pålægges at udlevere til Rekvirenten kopi af de bestyrelsesbeslutninger, der i 2017, 2018 og 2019 lægger til grund for udbetalingen af det svenske tillæg for Sommarmjölk.
  6. Rekvisiti pålægges at udlevere til Rekvirenten kopi af den bestyrelsesbeslutning, der ligger til grund for ophævelsen med virkning fra 2020 af tillægget for svensk Sommarmjölk.
  7. Rekvisiti pålægges at udlevere til Rekvirenten, i det omfang det foreligger, kopi af de beregninger for 2017, 2018, 2019 og 2020, der dokumenterer, at merprisen for specialmælk, herunder øko-mælk, 1) betales af kunderne og/eller 2) dækker leverandørens meromkostninger.
  8. Rekvisiti pålægges at udlevere til Rekvirenten, i det omfang det foreligger, kopi af dokumenter vedrørende den kontrol, der internt eller eksternt har været udøvet for at sikre sig, at de svenske medlemmer, der i 2017, 2018 og 2019 modtog tillæg for Sommarmjölk, rent faktisk har haft deres køer på græs i det krævede omfang.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle