Lov tvinger 600 kvægbrug til at lukke

Fastholdes kravet om forbud mod bindestalde, skal 600 kvægbrug lukkes inden 2022.

600 af landets mest velkonsoliderede mælkeproducenter tvinges til at lukke eller investere voldsomt inden 2022.

Det er konsekvensen af Lov om hold af Malkekvæg, der blev vedtaget i 2007.

Ifølge loven skal bindestalde udfases om syv år. Og det selvom køerne har lige så god sundhed i bindestalde, som de har i løsdriftstalde, viser opgørelser fra Seges.

For eksempel er kodødeligheden 2,8 procent i bindestaldsbesætninger mod 3,2-3,3 procent i besætninger med løsdrift.

Bindestaldene gør det blandt andet umuligt for køerne at slås om rangorden og stjæle foder fra hinanden.

Lav gæld og stor indtjening

De 600 ejere af bindestalde hører til de mest velkonsoliderede i dansk kvægbrug. I 2013 var deres gennemsnitlige gældsprocent på 45 mod 76 for besætninger med malkestald og 84 for besætninger med malkerobotter.

Samme dataudtræk viser, at ejerne af bindestalde kunne indkassere 238.140 kroner i overskud mod 169.590 kroner til ejerne af løsdriftsstalde med malkestald.

»Dyrene har det godt i bindestalde, og 90 procent af køerne fra bindestalde kommer på græs. Forbuddet er ikke fagligt funderet,« raser Antoni Stenger, formand for Landbrugsrådgivning Syd.

Også formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, Peder Philipp er træt af bestemmelsen.

”Man rammer besætningerne på baggrund af nogle skrivebordsregler i stedet for at se på, hvor der er problemer,” siger Peder Philipp

Faktaboks

Samme sundhed

  • Kodødelighed: 2,8 % i bindestalde mod 3,2-3,2 i løsdriftsstalde
  • Celletal: 242.000 for køer i bindestald mod 212.000 for køer i løsdriftsstalde

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle