Ellemann-Jensen: Slut med at sprøjte ved drikkevandsboringer

Danskernes drikkevand skal beskyttes bedre mod pesticider. Miljø- og fødevareministeren indkalder til politiske forhandlinger.

Sidste år blev der fundet pesticidrester i over 400 vandboringer. Der er behov for i fremtiden at beskytte drikkevandet bedre, mener miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, der nu indkalder aftaleparterne bag pesticidstrategien til politiske forhandlinger.

"Jeg er bekymret over den seneste tids mange fund af pesticidrester i drikkevandet, og det tror jeg, at mange andre danskere også er. Derfor ønsker jeg, at det skal være slut med at sprøjte nær ved drikkevandsboringer. Det er en oplagt måde at mindske risikoen for, at pesticider siver ned igennem jorden og forurener drikkevandet", siger Jakob Ellemann-Jensen.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Baggrunden for ministerens ønske er, at knap halvdelen af arealet i de boringsnære beskyttelsesområder, eller BNBO, udgøres af marker, hvor der i dag må anvendes pesticider. Områderne ligger omkring drikkevandsvandboringer, og der kan derfor være øget risiko for forurening med pesticider.

Ordentlig behandling

Aftaleparterne bag pesticidstrategien, der består af regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, skal nu drøfte, hvordan modellen for en yderligere beskyttelse af drikkevandet skal udformes.

"Det ligger mig meget på sinde, at vi behandler de landmænd, der lever af at dyrke jorden, ordentligt. Når man begrænser den private ejendomsret, er det naturligt, at man også yder en rimelig erstatning. Det skal også drøftes i forhandlingerne", siger Jakob Ellemann-Jensen.

Hos Landbrug & Fødevarer lægger man vægt på en ordentlig behandling af berørte landmænd.

"Vi er enige i, at Danmark skal have rent grundvand i fremtiden, ligesom vi har i dag. Hvis politikerne vil lave restriktioner, så skal de landmænd, der bliver berørt, behandles ordentligt. Derfor forventer vi, at landmanden får en engangserstatning, der fuldt og helt dækker omkostningerne ved de restriktioner, landmanden får med sådan en ordning",siger Morten Høyer, direktør i L&F.

OBS. opdateret kl. 7.24 med citat af Morten Høyer.

Faktaboks

Boringsnære beskyttelsesområder

  • Boringsnære beskyttelsesområder, eller BNBO, er områder omkring drikkevandsvandboringer. BNBO er kendetegnet ved, at der er kort afstand til boringen, og der kan være øget risiko for forurening med pesticider.
  • Forureninger inden for BNBO vil derfor hurtigere kunne ramme drikkevandet, og det  vil derfor være vanskeligt  at gennemføre afværgeforanstaltninger ved uheld med pesticidspild.
  • Det er allerede i dag forbudt at sprøjte, gødske og dyrke jorden i området tæt på boringen, nemlig 25 meter fra vandboringer svarende til et område på ca. 0,2 hektar pr. boring.
  • BNBO er opgjort omkring 5.467 boringer til almene vandforsyninger. Det samlede BNBO-areal er cirka 21.000 hektar, hvilket svarer til 219 km2 eller ca. to gange størrelsen af Samsø. Marker udgør cirka 9.500 hektar eller 43 procent af det samlede BNBO-areal.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle