Kvægslagtninger faldt med 10 pct. i første halvår

Første halvår bød på betydeligt færre tilførte dyr til kreaturslagterierne.

Faldende noteringer, afsætningsudfordringer relateret til covid-19 og slagteriernes bøn om færre tilmeldte dyr slog igennem på første halvårs tilførsler af slagtekreaturer.

De friske tal fra L&F viser, at der i årets første seks måneder blev tilført 10 pct. færre køer, kalve, kvier og stude til slagterierne. I alt blev der slagtet 200.104 kreaturer i første halvår.

Den største afvigelse ses for handyr, hvor der blev sendt 12.801 færre dyr af sted til slagtning. For hundyr er der tilført 8.870 færre dyr til slagtning.

L&F har også opgjort afregningsprisernes udvikling i første halvår. Her er det hundyrene, som har fået den største prisnedsættelse. Eksempelvis er afregningsprisen faldet 5,4 pct. fra første til andet kvartal for unge og ældre køer. For ungtyre og stude faldt priserne henholdsvis 3,6 og 1,4 pct.

Samlet set er afregningspriserne faldet med 2,4 pct. fra første til andet kvartal. Det svarer til 50 øre pr. kg.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle