Nyt gaslednings-projekt på tegnebrættet: Sukkerfabrikker skal måske køre på biogas

En ny gasrørledning fra Lolland-Falster til Sydsjælland kan gøre biogas til grøn løsning for Nordic Sugars sukkerfabrikker i Nakskov og Nykøbing. Statslige virksomheder regner på muligheden.

Måske skal Nordic Sugars to sukkerfabrikker i Nakskov og Nykøbing i fremtiden producere sukker ved hjælp af biogas.

I alt fald er de statslige virksomheder Energinet og Evida begyndt at regne på, om det vil være en samfundsmæssig god løsning at udvide det nationale gasnet til at omfatte Lolland og Falster.

Mulighederne for endnu et stort, dansk anlægsprojekt med en gasledning skal undersøges, fordi sukkerfabrikkerne har behov for at finde et grønnere alternativ til kul og fuelolie, som de i dag benytter til produktion af sukker.

Det skriver Evida, som driver det danske gasdistributionsnet, i en pressemeddelelse på sin hjemmeside.

Kan bruge roeaaffald

"Der er i dag en stor mængde bioaffald både fra sukkerroerne og fra de animalske besætninger på øerne, som kan anvendes til lokal biogasproduktion. Derfor er det nærliggende at se på, om vi kan skabe en cirkulær grøn løsning for Nordic Sugar", siger Søren Hylleberg, driftsdirektør i Evida.

Overskudsgas til andre

Nordic Sugar har en begrænset produktionsperiode, der strækker sig fra september og cirka fire måneder frem.

I de øvrige måneder vil der være en overproduktion af biogas, som kan sendes ud i det landsdækkende gasnet, så andre gaskunder vil kunne få gavn af den klimavenlige gas, skriver Evida.

"Den altoverskyggende fordel ved det danske gasnet, er, at vi kan sende gassen derhen, hvor der er behov for den".

"Det betyder, at vi i sommermånederne, hvor også mange husstande lukker for varmen, kan sende gassen ud til de produktionsvirksomheder, der fortsat har et energibehov på den tid af året". siger Søren Hylleberg.

Rør til Sydsjælland

For at udnytte den mulighed, vil det være nødvendigt at tilkoble et eventuelt nyt gasnet på Lolland og Falster til det sjællandske gasnet gennem et rør til gasnettet på Sydsjælland.

Endnu et stort projekt

"Det er et meget stort og omfattende anlægsprojekt, målt i både penge og arbejdspladser. Derfor sætter vi nu et hold, der skal beregne, om det kan hænge økonomisk sammen, og om det dermed er en samfundsøkonomisk gevinst at gennemføre projektet. Vi forventer at have de første indikationer på samfundsøkonomien i løbet af foråret 2020", siger Søren Hylleberg.

Falder beregningerne positivt ud, og projektet dermed vil blive gennemført, vil den første grønne gas løbe i rørene i løbet af 2022.

Faktaboks

Danmark har små 20.000 kilometer vidt forgrenet gasnet – det når ikke til Lolland og Falster.

Men det bliver der måske lavet om på i fremtiden. De statslige virksomheder Energinet og Evida er netop begyndt at regne på, om det er en samfundsmæssig god løsning at udvide det nationale gasnet til også at omfatte Sydhavsøerne Lolland og Falster.

Kilde: Evida

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle