Seges med opfordring: Få alle jægere til at skyde vildsvin

Svineproducenter skal forpligte jægere til at skyde vildsvin, mener Seges Svineproduktion.

Hvis man som svineproducent udlejer jagten på sine marker til andre jægere, opfordrer Seges Svineproduktion til, at man gennem en tillægskontrakt forpligter jægerne til at nedskyde vildsvin på ejendommen.

Derfor har man i samarbejde med Landbrug & Fødevarer udarbejdet et tillæg, som jagtlejerne kan underskrive.

"Truslen for at få afrikansk svinepest til landet er reel, og omkostningerne i forbindelse med et udbrud vil være massive", begrunder Seges Svineproduktion det nye tiltag.

Vildsvin kan være tilbøjelige til at rode i skraldespande. Hvis der er smidt kød i skraldespanden, som er fremstillet af smittede svin, kan smitten overføres til den danske vildsvinebestand og herfra videre til svinebesætninger. Jo færre vildsvin i landet, jo mindre risiko for, at de roder i skraldespande.

Uddrag af tillægget

Lejer forpligter sig til at indberette alle observationer af levende og nedlagte vildsvin til udlejeren og den/de relevante ressortmyndighed(er).

Lejer forpligter sig til straks at regulere alle observerede vildsvin på ejendommen samt at lade udtage og indsende de efter lov påkrævede prøver af vildsvinet til undersøgelse.

Udlejer har selv ret til at regulere observerede vildsvin, hvis lejer forudgående orienteres herom, og lejer ikke selv har mulighed for straks at regulere det/de observerede vildsvin på ejendommen.

Udlejer indberetter selv egne observationer af levende og nedlagte vildsvin, jf. § 1, stk. 3, til den/de relevante ressortmyndighed(er) samt lader udtage og indsende de efter lov påkrævede prøver af vildsvinet til undersøgelse.

Lejer er ikke berettiget til et nedslag i jagtlejen, erstatning eller anden kompensation, hvis udlejer selv observerede vildsvin.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle