Styrelse i dialog med svenskere om udbetaling af naturplejetilskud

Landbrugsstyrelsen vil nu undersøge, hvordan de svenske myndigheder kan udbetale naturplejetilskud langt hurtigere end de danske.

Landbrugsstyrelsen tager nu kontakt til det svenske landbrugsministerium, Jordbruksverket,  for at finde ud af, hvordan det kan lade sig gøre for de svenske myndigheder at udbetale 75 procent af årets EU-tilskud til naturpleje for 2020 allerede til oktober.

”Vi er nu gået i dialog med vores kollegaer i Sverige for at blive klogere på, hvordan de arbejder med ordningen”, skriver enhedschef i Landbrugsstyrelsen Steen Bonde i en mail til LandbrugsAvisen.

Grel kontrast

Situationen i Sverige er i grel kontrast til den danske, hvor en række naturplejere endnu ikke har fået udbetalt EU-tilskuddet til naturpleje for 2019, og samtidig har fået afslag på ”forskud” på de forsinkede udbetalinger.

Årsagen er de velkendte IT-problemer i Landbrugsstyrelsen, som betyder, at de danske naturplejere i en række tilfælde vil få udbetalt deres tilskud til naturpleje mere end et år senere end de svenske kolleger.

Kontrol skal være færdig

Ifølge Steen Bonde kan forklaringen på, at de svenske myndigheder allerede til oktober kan begynde at udbetale forskud til deres landmænd, kun være, at de til den tid har overstået deres administrative kontrol.

”EU-reglerne kræver, at forskudsudbetalinger først kan finde sted, når det administrative kontrol er gennemført. Derfor kan vi ikke udbetale et forskud, da vi netop har udfordringer med den administrative kontrol”, skriver Steen Bonde.

Danskere må vente

Landbrugsstyrelsen oplyste i en status 17. juni, at styrelsen pga. IT-problemer skal bruge yderligere et halvt år på at udbetale de sidste 1.200 sager med økologisk arealtilskud og plejegræstilskud. 
De kan dermed risikere at skulle vente til årets udgang på tærsklen til 2021 med at få udbetalt deres tilskud til naturpleje for 2019.

Politikere spørger ind

Situationen for de danske naturplejere er også nået ind til Christiansborg, hvor en række tre Venstre-politikere  (Anni Mathiesen, Jacob Jensen og Erling Bonnesen)  har haft fødevareministeren i samråd.

Siden er der sendt  en række opfølgende spørgsmål til fødevareministeren om den uholdbare situation og svarene er kommet. Der er dog ingen opmuntrende medlinger til naturplejerne: 

Jacob Jensen (V) spurgte, om det er muligt, at give en rentegodtgørelse eller en lignende økonomisk håndsrækning til lodsejere, som får udbetalt deres naturplejetilskud for sent i forhold til den forudsatte udbetalingsfrist. Svaret er nej.

Hans Chr. Schmidt (V) bad om en redegørelse for de drøftelser, der har været i EU om muligheden for delvis forskudsudbetaling af tilskud til naturpleje i forbindelse med coronakrisen. Svaret er, at de åbner ikke nye muligheder.

René Christensen (DF) spurgte, om fødevareministeren vil indføre delvis straksudbetaling til naturplejerne på samme måde, som erhvervsministeriet har foranstaltet straksudbetaling af de såkaldte LAG-midler. Svaret er nej, der gælder andre regler for naturplejetilskuddene. 

Nej, nej og nej

Mogens Jensen mener heller ikke, det vil være en god idé oprette en særskilt, national tilskudsordning med rentekompensation eller en særskilt national tilskudsordning til at udbetale forskud, sådan som Landbrug & Fødevarers viceformand Lone Andesen og øko-formand Hans Erik Jørgensen bl.a. har anbefalet.

Ministeren henviser til Landbrugsstyrelsen, som mener, at det vil tage så lang tid at oprette systemet, at udbetalingerne ikke vil gå hurtigere af den grund. Det vil også stjæle tid og ressourcer fra andre ordninger, og der er forskellige problemer i relation til reglerne om statsstøtte, forklarer Mogens Jensen i svarene.

"Landbrugsstyrelsen har fremlagt en plan, der sikrer, at støtten er udbetalt inden udgangen af 2020. Jeg vil meget nøje følge, at planen bliver fulgt, så de sidste ansøgere kan få deres penge. Det er min vurdering, at det er den bedste løsning på denne beklagelige sag”, skriver fødevareminister Mogens Jensen i et af svarene.

Faktaboks

16 pct. af de danske landmænd, der driver naturpleje, havde 17. juni endnu ikke modtaget deres naturplejetilskud for 2019. 

De står til at modtage næsten en tredjedel af naturplejetilskuddene, ca.  31 pct.,  oplyser L&F.

Udbetalingsfristen 30. juni er i følge fødevareminister Mogens Jensen ikke en formel frist. 

"Som ansøger har man ikke et formelt krav til at få udbetalt støtten til en bestemt dato".

Fristen 30. juni regulerer hvordan Danmark kan få refusion fra EU-Kommissionen. Det vil sige, store forsinkelser kan betyde, at Danmark kun får et mindre beløb refunderet fra EU-Kommissionen.

Der er dog mulighed for at påberåbe sig force majeure som f.eks. Covid 19. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle