Klimavenligt landbrug: Fynsk gylle giver varme til 6.000 boliger

I dag indvier energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Chr. Lilleholt Nature Energys nye biogasanlæg nær Bogense.

Landbruget er med til at sætte et kæmpestort klimavenligt aftryk, når Nature Energys nye biogasanlæg ved Bogense i dag indvies.

Anlægget producerer årligt ca. 10 mio. kubikmeter biogas, som ledes ud i naturgasnettet og kan forsyne flere end 6.000 husstande med CO2-neutral varme. Det avancerede biogasanlæg er ét af de fire anlæg Nature Energy bygger i Jylland og på Fyn, og når alle fire er driftklare fra slutningen af 2016 vil produktionen være på i alt 45 mio. kubikmeter biogas til opvarmning af 30.000 husstande. 

34 landmænd er med
Den millionstore investering på Nordfyn er et samarbejde mellem Nature Energy og lokale landmænd.

I anlægget får 34 landbrug omdannet deres gylle til energi og gødning.  Biogassen ledes ind i naturgasnettet og erstatter en tilsvarende mængde fossil naturgas.

Energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Chr. Lilleholt er begejstret for den nye generation af biogasanlæg, som kan levere på både lokale arbejdspladser, landbrugsproduktion, CO2-neutral energi og forsyningssikkerhed:

Økologer slipper for miljøkrav 16. januar · 17:49

”Hele verden tog til klimatopmøde i Paris for at skabe bedre betingelser for klimaet. Det lykkedes jo ganske godt. Nature Energys nye biogasanlæg på Nordfyn er en realitet, der både forbedrer klimaet og landmændenes økonomi.  Der er store perspektiver i at udnytte biogas, især når den på sigt kan klare sig på rene markedsvilkår.
Anlægget i Bogense viser i praksis, hvad Paris gik ud på. Der er grund til at være stolt af alle de involverede på Nordfyn,” siger han.

Også adm. direktør i Nature Energy, Ole Hvelplund, er meget tilfreds med forløbet op til indvielsen:

”Vi har sat os for at effektivisere og modernisere udbygningen af dansk biogas. Det nordfynske anlæg ville vi være færdige med ved årsskiftet. Det blev vi, så nu er vi et skridt videre i den grønne omstilling af Danmarks energiforsyning, hvor gas har en rolle at spille ligesom sol- og vindenergi.

Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde med leverandøren af anlægget, Xergi, og landmændene i Nordfyns Biogas, som nu ser resultaterne af det arbejde, som begyndte for mere end femten år siden," siger han. 

Biogasanlægget ved Bogense koster omkring 170 millioner kroner og er bygget af det danske firma, Xergi.

Faktaboks

Nature Energy Nordfyn

• Fælleseje mellem Nature Energy, den landmandsejede leverandørforening Nordfyns Biogas A.m.b.a. (34 andelshavere) og Xergi

• Har modtaget anlægsstøtte på ca. 29,7 mio. kr. fra statens biogaspulje

• Kan årligt aftage og behandle ca. 300.000 ton biomasse

• 75 procent af biomassen er gylle fra kvæg, svin og mink fra lokale leverandører, tilknyttet Nordfyns Biogas

• Den øvrige biomasse kommer fra bl.a. dybstrøelse, organisk affald fra industrien og energiafgrøder.

• Anlægget er det første i drift af Nature Energys 2 fynske anlæg. Det andet fynske anlæg ligger på Midtfyn. Dette anlæg indvies i foråret 2016

• Selskabet driver desuden to anlæg i hhv. Nord- og Midtjylland med en samlet produktion for de 4 anlæg på ca. 45 mio. m3. Det gør Nature Energy til Danmarks største biogasproducent

Kilde: Nature Energy

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu